ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Hírek

Dr. Szatmáry Zoltán nyílt levele a Közép-európai egyetem rektorához

2006.10.05

Tisztelt Rektor Úr! 2006. október 3-án a Kossuth Rádió Esti Krónika Háttér című műsorában beszélgetés hangzott el Dr. Aszódi Attila egyetemi docens, a BME Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója és Dr. Illés Zoltán, az Ön egyetemének tanára között. A beszélgetés apropóját az adta, hogy Pakson a napokban kezdenek hozzá a 2003. április 11-én történt súlyos üzemzavar következményeinek végleges felszámolásához. Aszódi Attila szereplését az indokolta, hogy korábban ő volt a helyreállításért felelős miniszteri biztos, Illés Zoltán pedig egyetemi tanársága mellett környezetpolitikusként szerepelt. Illés Zoltán közel két évtizede a magyar közélet emblematikus alakja. Megnyilvánulásaival nyíltan a magyar közvélemény terrorizálására törekszik ahelyett, hogy a valóban aktuális és komoly környezetvédelmi problémák megoldását segítené elő. Különösen és feltűnően elfogult az atomenergiával szemben. Ugyanakkor e tárgyban tett kijelentései kivétel nélkül hemzsegnek súlyos szakmai tévedésektől, tanúsítván, hogy a minimális szakértelemmel sem rendelkezik. Nem kívánok nyilatkozni arról, hogy egyéb környezetvédelmi témákban milyen szinten szakértő, de ki merem jelenteni, hogy az atomenergiával kapcsolatosan semmiféle szakértőnek nem lehet elfogadni.

Tovább olvasom »

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

2006.09.28

Sajtójelentések szerint az Európai Parlament zöld pártjainak energiaügyi szóvivője Rebecca Harms öt kérdést tett fel az Európai Bizottságnak a Paksi Atomerőműben a közeljövőben kezdődő, a 2003 áprilisában megsérült fűtőelemek eltávolítását célzó munkákkal összefüggésben. Minthogy e kérdések közül több is részben, vagy egészben e munkálatok biztonságára vonatkoznak, az Országos Atomenergia Hivatal (OAH), mint a nukleáris biztonságért a magyar lakosság és az EU közvéleménye előtt felelős hatóság szükségesnek látja az alábbi tájékoztatás közreadását.

Tovább olvasom »

Nemzetközi biztosítéki felügyelők képzése Magyarországon

2006.09.20

A nukleáris biztosítéki rendszerhez nyújtott támogató tevékenysége részeként Magyarország a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel (NAÜ) közösen 2006. szeptember 11. és 15. között továbbképzést szervezett a NAÜ biztosítéki felügyelői részére. A képzés célja a nemzetközi helyszíni ellenőrzési tevékenységek Kiegészítő Jegyzőkönyv szerinti gyakorlása volt. A képzés szervezését, valamint a képzéshez kapcsolódó nemzeti hatósági feladatokat Szöllősiné Földesi Erzsébet, Rácz Gabriella és Szabó Szilárd, az OAH Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztályának szakemberei végezték. Az egyhetes képzés során a NAÜ biztosítéki ellenőrök az MTA Izotópkutató Intézetben, a KFKI Kutatóreaktorban, a BME Oktatóreaktorban, a Paksi Atomerőműben, a Mecseköko Kft. és a Mecsekérc Kft. telephelyein végeztek ellenőrzéseket. A résztvevők a képzés végén beszámoltak az ellenőrzésekről és következtetéseikről a nemzetközi oktatók és a magyar biztosítéki hatóság szakemberei előtt. Dr. Horváth Kristóf, az OAH főosztályvezetője zárszavában kifejtette, hogy a nemzetközi ellenőrökkel közösen végzett ellenőrzések és értékelések a magyar hatóság szakemberei számára is hasznos információt jelentettek. Megköszönte a képzés előkészítését végző nemzetközi és hazai szakemberek áldozatos munkáját, és jelezte, hogy a magyar hatóság jövőre is kész elvállalni a házigazda szerepét.

Tovább olvasom »

Sikeres nyílt nap az OAH-ban

2006.09.19

Az Országos Atomenergia Hivatal szeptember 16-én – csatlakozva a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz – nyílt napot tartott. A szombat délután 14 órakor kezdődött, s 15 és 16 órakor megismételt tájékoztatáson a résztvevőket dr. Rónaky József főigazgató köszöntötte, majd dr. Lux Iván, főigazgató-helyettes vetített-képes előadását hallgatták meg az atomenergia alkalmazásáról és az OAH tevékenységéről. Dr. Horváth Kristóf főosztályvezető a biztosítéki rendszerrel kapcsolatos OAH feladatokról beszélt, Macsuga Géza főosztályvezető pedig a nukleárisbaleset elhárításról. A látogatás az OAH épületének alagsorában elhelyezett nukleárisbaleset-elhárítási központ (CERTA) megtekintésével folytatódott, ahol Petőfi Gábor osztályvezető, valamint Tóth Katalin, Nyisztor Dániel és Kantavári Anita adtak tájékoztatást a központ működéséről és válaszoltak a számtalan kérdésre. Sokan nézték meg az épület előcsarnokában elhelyezett kiállítást is, amely a radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos tevékenységet mutatja be. A kiállítás látnivalói között Czoch Árpádné dr. főosztályvezető és dr. Molnár Balázs segített eligazodni.

Tovább olvasom »

Háromoldalú szakértői ülés a szerb fűtőelem-szállítás engedélyezési kérdéseiről

2006.09.15

A szerb Tudományos és Környezetvédelmi Minisztérium és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kérésére 2006. szeptember 11-én szekértői megbeszélésre került sor a Vinca kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek Magyarországon és Ukrajnán keresztüli, Oroszországba történő visszaszállításáról. A szerb delegációt Dr. Ivan Videnović miniszter-helyettes, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség delegációját Bruce Michael Durst Program Manager, míg a magyar delegációt Dr. Koblinger László az OAH főigazgató-helyettese vezette. A magyar delegációt - az OAH munkatársai mellett - a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, a Rendőrhatóság és a Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztályának szakemberei alkották. Az ülésen szerb részről előadások hangzottak el a Vinca Kutatóreaktor leszerelési programjával és a tervezett szállítás biztonságával kapcsolatban, míg a magyar fél részletesen bemutatta a kapcsolódó engedélyezési eljárások lépéseit, az engedélyezés kritériumait. (Képen: az ülés jegyzőkönyvének aláírása)

Tovább olvasom »

Válogatás a NucNet híreiből - 2006 augusztus

2006.09.07

Válogatás a NucNet híreiből

Tovább olvasom »

Válogatás a NucNet híreiből - 2006 november

2006.09.07

Válogatás a NucNet híreiből

Tovább olvasom »

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

2006.09.07

Az OAH engedélyt adott a sérült fűtőelemek eltávolítására Az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága (OAH NBI) a mai napon engedélyt adott a paksi atomerőmű 2. blokkjának épületében 2003. áprilisában megsérült üzemanyag eltávolítási munkáira. Az engedély jóváhagyja a tervezett tevékenység legfontosabb lépéseit, módszereit, feltételeit és lehetővé teszi az eltávolítási munkák megkezdését. Az engedély közel harminc pontban sorolja fel a nukleáris biztonsági hatóság, valamint a környezetvédelmi és a sugárvédelmi szakhatóságok feltételeit, amelyeket a fűtőelemek eltávolítása során teljesíteni kell. E feltételek egy része az eltávolítás megkezdése előtt még elvégzendő teendőket írja elő, más része azon dokumentumok felsorolása, amelyeket – ha szükségessé válnak – csak további hatósági engedélyek birtokában szabad módosítani. Egy harmadik részük az eltávolítás befejezését követő tevékenységekre vonatkozik. A határozat rögzíti azokat a lépéseket is, amelyeket az OAH NBI helyszíni ellenőrzéssel kíván nyomon követni. Az engedély kiadásával az OAH NBI megállapítja, hogy a megszabott feltételek teljesülése mellett, a megalapozó dokumentáció szerint elvégzett tevékenység a nukleáris biztonság szempontjából megfelel az atomenergia alkalmazását szabályozó jogszabályoknak és követelményeknek.

Tovább olvasom »

CTBT szakértői munkaülés Budapesten

2006.09.04

Az Átfogó Atomcsend Egyezmény (CTBT) Előkészítő Bizottsága 2006. szeptember 2-3.-án kétnapos szakértői műhelyülést szervezett Budapesten a magyar kormány támogatásával. A margitszigeti Danubius Thermal Hotelben rendezett ülésen közel 20 ország 35 szakembere vett részt. A szakértők áttekintették a CTBT ellenőrzési technológiáinak polgári és tudományos célokra való alkalmazását. Ezen belül felülvizsgálták a szeizmikus és hidroakusztikai adatok jelenlegi polgári és tudományos alkalmazását, valamint új alkalmazási lehetőségeket is kerestek. Az ülésen dolgozták ki a CTBT szakértőinek képzését támogató e-learning technika bevezetése tesztelési fázisát.

Tovább olvasom »

Az Átfogó Atomcsend Egyezmény, együttműködés a tudománnyal

2006.09.01

Az Átfogó Atomcsend Egyezmény (Comprehensive Test Ban Treaty – CTBT) 10 éves fennállásának évfordulója alkalmából nagyszabású, közel 70 ország képviselőinek részvételével zajló konferenciát rendeztek 2006. augusztus 31-én a bécsi Hofburgban. A rendezvényen az Országos Atomenergia Hivatalt dr. Horváth Kristóf főosztályvezető és Szabó Szilárd biztosítéki felügyelő képviselték. A rendezvényt a osztrák külügyminisztérium államtitkára Dr. Hans Winkler nyitotta meg. Tóth Tibor (lásd a képen,) az Átfogó Atomcsend Egyezmény Előkészítő Bizottsága végrehajtó titkára bemutatta az egyezményhez csatlakozott és az egyezményt ratifikáló országokat, beszélt az Átfogó Atomcsend Egyezmény Előkészítő Bizottsága előtt álló jövőbeni feladatokról, és összefoglalta az Előkészítő Bizottság rendelkezésére álló információs adat-bank és információ-feldolgozó rendszer polgári hasznosításának lehetőségeit.

Tovább olvasom »

NAÜ szakértő látogatása az MTA Izotópkutató Intézetében

2006.08.16

Alain Robert Lebrun, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakértője 2006. augusztus 11-én szakmai látogatást tett az MTA Izotópkutató Intézetben (IKI). Az Országos Atomenergia Hivatalt a megbeszéléseken dr. Sáfár József osztályvezető képviselte. A látogatás során az IKI szakértőivel – dr. Bíró Tamással, dr. Lakosi Lászlóval, dr. Nguyen Cong Tam-mal és dr. Zsigrai Lászlóval – áttekintették az IKI által a Pu(Be) neutronforrások plutónium tartalmának meghatározására kifejlesztett méréstechnikai eljárásokat.

Tovább olvasom »