ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Hírek

Tudományos szeminárium nukleáris biztosítéki méréstechnikákról

2007.03.30

2007. március 29-én a Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya szervezésében előadássorozatra került sor az OAH-ban a nukleáris biztosítéki méréstechnikák kérdésében. A szeminárium keretében az MTA Izotópkutató Intézet szakemberei adtak tájékoztatást a 2006-ban általuk, az OAH Műszaki Megalapozó Tevékenység keretében végzett tevékenységekről. A szemináriumon a következő előadások hangzottak el: Dr. Lakosi László: Erősen dúsított U-minták vizsgálata neutron interrogációval Dr. Zsigrai József: Kutatóreaktori urán fűtőelem-kötegek korának gamma-spektroszkópiai meghatározása Dr. Stefánka Zsolt: Lefoglalt urán-oxid minták vizsgálata ICP-MS módszerrel Dr. Révay Zsolt: Tokozott uránminták vizsgálata PGAA módszerrel Varga Zsolt: Aktinoidák környezeti és safeguards célú tömegspektrometriás meghatározása Bagi János: Pu-Be neutronforrások plutónium tartalmának meghatározása Dr. Zsigrai Jószef: A sérült fűtőelemeket tartalmazó tokok nukleáris anyag tartalmának verifikálása Ismertető az MTA Izotópkutató Intézetről

Tovább olvasom »

ESARDA ülés

2007.03.23

Az EURATOM biztosítéki kutatási és fejlesztési szervezetének (ESARDA) integrált safeguards kérdésekkel foglalkozó munkacsoportja 2007. március 21-22-én a hollandiai Almelo-ban tartotta ez évi első ülését, amelyen dr. Horváth Kristóf, az OAH Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztályának vezetője képviselte Magyarországot. Az ülésen az Európai Unió tagállamainak hatóságai mellett az Amerikai Egyesült Államok nukleáris hatóságának, valamint a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az EURATOM biztosítéki szervezetének képviselői is részt vettek. A résztvevők beszámoltak a tavalyi év fontosabb, nukleáris anyagokra és tevékenységekre vonatkozó biztosítékokkal kapcsolatos történésekről, a felmerült problémákról, valamint az idei évre tervezett nagyobb feladatokról. Az értekezlet másnapján műszaki látogatásra került sor az URENCO gáz-centrifugás dúsító üzemben.

Tovább olvasom »

Kitüntetés

2007.03.22

Fichtinger Gyula, az OAH főosztályvezetője a magyarországi nukleáris létesítmények biztonságos üzemelését garantáló hatósági feladatok hosszú idejű, meghatározó és magas színvonalú elvégzéséért, az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága vezetésében kifejtett hatékony közreműködéséért Nemzeti Ünnepünk alkalmával, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. A díjat az OAH-t felügyelő dr. Petrétei József igazságügyi és rendészeti miniszter adta át.

Tovább olvasom »

EURATOM infonap

2007.03.06

Az Országos Atomenergia Hivatal a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal (NKTH) közösen március 2-án mintegy 40 fő részvételével információs napot tartott a 2007-ben indult Euratom 7. Kutatási és képzési keretprogramról. Az információs napot dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója nyitotta meg, majd Lengyel Zoltán, az OAH főosztályvezetője beszélt a Keretprogram maghasadással (Fission) kapcsolatos területéről, a 2007-es munkaprogramról és a pályázati lehetőségekről. A fúziós kutatási területről, az ITER projektről, valamint a magyar részvételi lehetőségekről dr. Zoletnik Sándor, a Magyar Euratom Fúziós Szövetség vezetője számolt be. Befejezésül dr. Bertalan-Kürti Veronika, az NKTH munkatársa a részvételi szabályokat ismertette. Dr. Bertalan-Kürti Veronika: Részvételi szabályok az EURATOM 7. Keretprogramjában Lengyel Zoltán: Információk az Euratom 7. Keretprogramjáról Dr. Zoletnik Sándor: Kutatások és lehetőségek az Euratom 7. Keretprogramban a fúziós energia területén

Tovább olvasom »

EURATOM infonap

2007.03.06

Az Országos Atomenergia Hivatal a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal (NKTH) közösen március 2-án mintegy 40 fő részvételével információs napot tartott a 2007-ben indult Euratom 7. Kutatási és képzési keretprogramról. Az információs napot dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója nyitotta meg, majd Lengyel Zoltán, az OAH főosztályvezetője beszélt a Keretprogram maghasadással (Fission) kapcsolatos területéről, a 2007-es munkaprogramról és a pályázati lehetőségekről. A fúziós kutatási területről, az ITER projektről, valamint a magyar részvételi lehetőségekről dr. Zoletnik Sándor, a Magyar Euratom Fúziós Szövetség vezetője számolt be. Befejezésül dr. Bertalan-Kürti Veronika, az NKTH munkatársa a részvételi szabályokat ismertette. Lengyel Zoltán: Információk az Euratom 7. Keretprogramjáról
Dr. Zoletnik Sándor: Kutatások és lehetőségek az Euratom 7. Keretprogramban a fúziós energia területén
Dr. Bertalan-Kürti Veronika: Részvételi szabályok az EURATOM 7. Keretprogramjában

Tovább olvasom »

Új, a sugárveszélyre figyelmeztető kisegítő jelzés bevezetése

2007.03.02

Az ionizáló sugárzás veszélyére figyelmeztető új jelzést dolgozott ki a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) és a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO). Az új piktogramban a hagyományos (körszeletes) sugárveszély jelzés kiegészítéseként a sugárzást jelző hullámvonalak, halálfej és egy elszaladó alak jelzik, hogy erősen sugárzó forrás van a közelben. Az új jelzést a hagyományos körszeletes sugárveszély jelzés kiegészítésére kívánják bevezetni. Az új kiegészítő sugárveszély szimbólum a potenciálisan halált-, vagy súlyos sérülést okozó nagy sugárforrások veszélyére hívja fel a figyelmet; így az élelmiszer-besugárzásra használt sugárforrások, a rosszindulatú daganatok kezelésére használatos készülékek, valamint az ipari radiográfiás készülékek jelzésére ajánlják. A “Veszély – tartsd magad távol tőle” értelmű jelzést a forrást tartalmazó eszköz külső felületén helyezik el. A jel arra figyelmeztet, hogy az eszköz szétszerelése életveszéllyel jár.

Tovább olvasom »

Új, a sugárveszélyre figyelmeztető kisegítő jelzés bevezetése

2007.03.02

Az ionizáló sugárzás veszélyére figyelmeztető új jelzést dolgozott ki a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) és a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO). Az új piktogramban a hagyományos (körszeletes) sugárveszély jelzés kiegészítéseként a sugárzást jelző hullámvonalak, halálfej és egy elszaladó alak jelzik, hogy erősen sugárzó forrás van a közelben. Az új jelzést a hagyományos körszeletes sugárveszély jelzés kiegészítésére kívánják bevezetni. Az új kiegészítő sugárveszély szimbólum a potenciálisan halált-, vagy súlyos sérülést okozó nagy sugárforrások veszélyére hívja fel a figyelmet; így az élelmiszer-besugárzásra használt sugárforrások, a rosszindulatú daganatok kezelésére használatos készülékek, valamint az ipari radiográfiás készülékek jelzésére ajánlják. A “Veszély – tartsd magad távol tőle” értelmű jelzést a forrást tartalmazó eszköz külső felületén helyezik el. A jel arra figyelmeztet, hogy az eszköz szétszerelése életveszéllyel jár.

Tovább olvasom »

Budapesti Szkeptikus Konferencia

2007.02.26

Babonák, misztikus tanok minden időben voltak, de a tudomány eredményeit félremagyarázó, azokat alantas célokra felhasználó áltudomány a 20. század gyermeke, amely a média segítségével vált nagyhatású közellenséggé. Számos pszichotronikus masináról, örökmozgó ötletről, elektromágneses gyógyítási módszerről hallottunk már, amelyeknek működniük kellene tudományos alapokon, csak éppen ilyen tudományos alapok nem léteznek! A szkeptikus mozgalom éppen ezt a tényt kívánja a média számára világossá tenni. Az oktatásnak és a tudománynépszerűsítésnek fel kell vállalnia a küzdelmet az áltudományok ellen. E kötelesség jegyében született meg három éve a BME Fizikai Intézetének falai között a Budapesti Szkeptikus Konferencia (www.szkeptikus.bme.hu), amely elsősorban az egyetemi hallgatóságot tekinti célközönségnek, de szívesen látnak minden érdeklődőt. A konferenciát hagyományosan minden év február utolsó szombatján rendezik meg. Ebben az évben február 24-én a BME Fizikai Intézetében tartották az immár negyedik szkeptikus konferenciát. Az atomenergiával kapcsolatosan is számos tévhit él az emberekben és a médiában megjelenő hamis állítások is hozzájárulnak ezek erősítéséhez. Az atomenergiával kapcsolatos tévhitek eloszlatására és az atomenergia szerepének bemutatására dr. Rónaky József, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója „Az atomenergia és a fenntartható fejlődés” címmel tartott előadást. Az atomenergia és a fenntartható fejlődés
Rónaky József főigazgató
Országos Atomenergia Hivatal

Tovább olvasom »

Budapesti Szkeptikus Konferencia

2007.02.26

Babonák, misztikus tanok minden időben voltak, de a tudomány eredményeit félremagyarázó, azokat alantas célokra felhasználó áltudomány a 20. század gyermeke, amely a média segítségével vált nagyhatású közellenséggé. Számos pszichotronikus masináról, örökmozgó ötletről, elektromágneses gyógyítási módszerről hallottunk már, amelyeknek működniük kellene tudományos alapokon, csak éppen ilyen tudományos alapok nem léteznek! A szkeptikus mozgalom éppen ezt a tényt kívánja a média számára világossá tenni. Az oktatásnak és a tudománynépszerűsítésnek fel kell vállalnia a küzdelmet az áltudományok ellen. E kötelesség jegyében született meg három éve a BME Fizikai Intézetének falai között a Budapesti Szkeptikus Konferencia (www.szkeptikus.bme.hu), amely elsősorban az egyetemi hallgatóságot tekinti célközönségnek, de szívesen látnak minden érdeklődőt. A konferenciát hagyományosan minden év február utolsó szombatján rendezik meg. Ebben az évben február 24-én a BME Fizikai Intézetében tartották az immár negyedik szkeptikus konferenciát. Az atomenergiával kapcsolatosan is számos tévhit él az emberekben és a médiában megjelenő hamis állítások is hozzájárulnak ezek erősítéséhez. Az atomenergiával kapcsolatos tévhitek eloszlatására és az atomenergia szerepének bemutatására dr. Rónaky József, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója „Az atomenergia és a fenntartható fejlődés” címmel tartott előadást. Az atomenergia és a fenntartható fejlődés
Rónaky József főigazgató
Országos Atomenergia Hivatal

Tovább olvasom »

Előadás a magyar energiapolitika kérdéseiről

2007.02.21

Vajda György akadémikus, az OAH Műszaki Tudományos Tanácsának elnöke a Szakújságírók Egyesülete Nukleáris Szakcsoportjának meghívására 2007. február 20-án a MTESZ székházban előadást tartott a Kormány számára készített jelentés főbb megállapításairól. A Kormány Vajda György akadémikus vezetésével kilenctagú bizottságot hozott létre a vezetékes energiaellátás kérdéseinek vizsgálatára. A Bizottság vizsgálta a földgázellátás, a villamosenergia-ellátás, a kommunális hőszolgáltatás és az energiatakarékosság kérdéseit. Megállapításaiban a társadalmi vonatkozásokat is figyelembe vette, hiszen az energia rendelkezésre állása és ára nemcsak a gazdasági versenyképesség fontos eleme, de a lakosság közérzetének és életszínvonalának is meghatározó tényezője. A Bizottság az energiaellátás számos kérdését vizsgálta, de jelentésében csak azokra tért ki, amelyekre fel akarta hívni a Kormány figyelmét, vagy amelyek állami szerepvállalást igényelnek. Jelentés a Kormány számára a Vezetékes Energiaellátási Tevékenységet Vizsgáló Szakértő Bizottság munkájáról

Tovább olvasom »

Előadás a magyar energiapolitika kérdéseiről

2007.02.21

Vajda György akadémikus, az OAH Műszaki Tudományos Tanácsának elnöke a Szakújságírók Egyesülete Nukleáris Szakcsoportjának meghívására 2007. február 20-án a MTESZ székházban előadást tartott a Kormány számára készített jelentés főbb megállapításairól. A Kormány Vajda György akadémikus vezetésével kilenctagú bizottságot hozott létre a vezetékes energiaellátás kérdéseinek vizsgálatára. A Bizottság vizsgálta a földgázellátás, a villamosenergia-ellátás, a kommunális hőszolgáltatás és az energiatakarékosság kérdéseit. Megállapításaiban a társadalmi vonatkozásokat is figyelembe vette, hiszen az energia rendelkezésre állása és ára nemcsak a gazdasági versenyképesség fontos eleme, de a lakosság közérzetének és életszínvonalának is meghatározó tényezője. A Bizottság az energiaellátás számos kérdését vizsgálta, de jelentésében csak azokra tért ki, amelyekre fel akarta hívni a Kormány figyelmét, vagy amelyek állami szerepvállalást igényelnek. Jelentés a Kormány számára a Vezetékes Energiaellátási Tevékenységet Vizsgáló Szakértő Bizottság munkájáról

Tovább olvasom »

Egyeztetés Luxemburgban a RESPEC szerződés kapcsán

2007.02.19

Az OAH Műszaki Főosztály munkatársai február 6-án Luxemburgban jártak a 2007 április 1-től három évre érvénybe lépő RESPEC szerződés részleteinek egyeztetése céljából. A szerződés keretében az OAH elvállalta, hogy az Európai Unió területén bekövetkező, vagy azt érintő radiológia és nukleáris veszélyhelyzetek esetén elemzői-szakmai segítséget nyújt az Európai Bizottság szerveinek, elsősorban az energetikai és szállítási ügyekért felelős főigazgatóság (DG TREN) keretében működő sugárvédelmi részlegnek. Ennek keretében nukleáris és radiológia helyzetelemzéssel, óvintézkedési javaslatok értékelésével, valamint az adott helyzetben a média tájékoztatására szánt sajtóközlemények ellenőrzésével támogatja az OAH Baleset-elhárítási Szervezete az Európai Bizottságot. A jó hangulatú megbeszélés keretében az OAH szakemberei bemutatták az OAH balesetelhárítási felkészültségét a RESPEC feladatok teljesítéséhez, míg a DG TREN szakemberei részletesen ismertették a szerződéssel kapcsolatos elvárásaikat. Végezetül a felek egyeztették a projekttel kapcsolatos műszaki részleteket, s az addig tisztázatlan kérdéseket.

Tovább olvasom »