ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Japán helyzet, 2011. március 17, magyar idő szerint 14:00

2011.03.17

A Fukushima Daiichi atomerőművet üzemeltető TEPCO szakemberei március 17-én megkísérlik a közeli, nagyfeszültségű vezetéktől ideiglenes kábelek kihúzásával megtáplálni az atomerőmű sérült blokkjainak hűtését ellátó szivattyúkat, hogy azokat üzembe lehessen helyezni. Jelenleg mobil szivattyúk segítségével juttatnak tengervizet a sérült blokkok konténmentjeibe, így biztosítva a reaktorok zónáinak megfelelő hűtését. Fukushima prefektúrában az ivóvíz radioaktív anyag tartalmát vizsgálták. Meglehetősen alacsony - I-131-es izotóptól származó - 21 Bq/kg-os aktivitáskoncentrációt mértek, amelynek egészségügyi hatása nincs. Sajtóhírek szerint Fukushima Daiichi atomerőmű 50-60 km-es körzetén belül továbbra is mérnek a normál környezeti háttérsugárzásnál (Magyarországon az átlagos háttérsugárzás 0,1 microSv/h körüli érték) magasabb dózisteljesítmény értékeket.

Tovább olvasom »

Japán helyzet, 2011. március 17, magyar idő szerint 15:30

2011.03.17

A Fukushima Dai-ichi atomerőmű 3. blokkjának kiégett üzemanyagelemek tárolására szolgáló, a reaktor hűtőkörét védő épületszerkezeten (konténment) kívül található pihentető medence vízszintje alacsony (a kiégett üzemanyagelemek károsodása valószínű), ezért a következő intézkedéseket hajtották végre: - A Japán katasztrófavédelem egy csapata 4 konténer vizet próbált helikopterrel a 3. blokki pihentető medencébe juttatni. (A helikopter aljára egy árnyékoló lemezt erősítettek biztosítva a védőruhába öltöztetett személyzet fokozottabb sugárvédelmét.) - A rendőrség szakemberei az épület közeléből vízágyúkkal próbáltak vizet fecskendezni a pihentető medencébe, de a radioaktív sugárzás miatt vissza kellett vonulniuk mielőtt az akciót sikeresen befejezték volna. - A Japán katasztrófavédelem munkatársai végül 30 m3 vizet fecskendeztek be 25 perc alatt speciális teherautókról az épület mellől a pihentető medencébe. A sikeresség egyik feltétele az volt, hogy teherautókra szerelt szivattyúk kezeléséhez nem kellett elhagyni a járművet. Gőzfelhő jelezte a víz megfelelő helyre kerülését. A beavatkozás hatékonyságát jelenleg értékelik. A Fukushimai Dai-ichi atomerőmű telephelyének határán a sugárzási szint a korábban mért 300-1400 mikroSv/h értékekhez képest – az utolsó, március 17-én magyar idő szerint 03:10-kor mért adatok szerint – 646 mikroSv/h értékre csökkent.

Tovább olvasom »

Japán helyzet, 2011. március 17., magyar idő szerint 10:00 (Összefoglaló)

2011.03.17

Fukushima Daiichi Atomerőmű állapota A földrengés után valamennyi működő, így az 1. és a 3. blokk is automatikusan leálltak, a külső energiabetáplálás megszűnt. A tartalék betáplálást biztosító dízelgenerátorok a szökőár következtében megrongálódtak és működésképtelenné váltak. Így a reaktorzóna megfelelő hűtés nélkül maradt, ami a rendszer nyomásának emelkedését, valamint a fűtőelem kötegek részleges szárazra kerülését okozta. A szárazra került fűtőelemek burkolata túlhevült és felületi hőmérséklete elérhette azt az értéket, ami a cirkónium-vízgőz reakció beindulásához vezetett, hidrogén keletkezett. A reaktorok hermetikus védőépületében (konténment) túl magas értékre nőtt a nyomás, így a konténment épségének megőrzése érdekében mindhárom blokkon a hidrogén-vízgőz keverék lefúvatása mellett döntöttek. Az 1. blokkon és a 3. blokkon a lefúvatás során a hidrogén a hermetikus védőépületen kívül, a reaktorcsarnokban a levegő oxigénjével keveredve berobbant. A reaktorok és a konténment tartályok hűtésének és nyomáscsökkentésének céljából bórsavval kevert tengervizet szivattyúztak a rendszerbe. Jelenleg a blokkokon feltételezhető a reaktorban levő fűtőelemek egy részének sérülése. A hűtést biztosító rendszerek nem működnek, a 3. blokkon a konténment valószínűleg sérült. A reaktorépület mindkét blokkon a robbanások következtében megsérült. A földrengést követően a 2-es blokk is rendben leállt, majd a külső elektromos betáplálás, valamint a tartalék betáplálást biztosító dízelgenerátorok elvesztése miatt hűtési elégtelenség lépett fel a blokkon. A nyomás elkezdett növekedni a primerkörben, amelyet a biztonsági szelep rendszeresen csökkentett a konténmentbe történő lefúvatással. A folyamatos nyomáscsökkentések miatt bekövetkező hűtőközeg-vesztés hatására a zóna szárazra került, azonban később sikerült bórsavval kevert tengervíz betáplálással újra elárasztani. A zóna a kiszáradása miatt a fűtőelemek valamilyen mértékű olvadása valószínű. Később egy robbanás hallatszott az épületből, amelynek következtében a konténment sérülése valószínűsíthető. Ezt támasztja alá az is, hogy a robbanást követően a dózisteljesítmény megemelkedett a telephelyen, ami a konténment valamilyen mértékű sérülését feltételezi. A földrengés és a szökőár után a Fukushima Daiichi Atomerőmű 1÷6 blokki pihentető medencék vize nem folyt el, az esemény közvetlen következményeként az ott tárolt üzemanyag feltételezhetően nem sérült. Ugyanakkor a tartós hűtés-kimaradás következtében a hűtőközeg fokozatosan felmelegedett és részben (a jelenlegi információk szerint a 3. blokkon) vagy esetleg teljesen (a jelenlegi információk szerint a 4. blokkon) fedetlenné váltak az üzemanyag elemek, miközben hidrogén is fejlődhetett, ami a 4. blokkon is hidrogénrobbanást váltott ki. A pihentető medencék hűtőrendszerét, illetőleg magát a medencék szerkezetét a földrengés és a robbanások is feltehetően megrongálták. A tartós hűtési hiányosságok az üzemanyag akár jelentős mértékű sérüléséhez, olvadásához is vezethettek (a feltételezések szerint a 4. blokkon az üzemanyagelemek sérülése valószínűsíthető). Jelenleg egyik blokk pihentető medencéjének hűtése sem stabil. Korábban rendőrségi vízágyúkat is vittek a helyszínre, de az árnyékolás megoldása után a 3-as és 4-es blokkon végül helikopterről próbálnak hűtőközeget juttatni a kiéget üzemanyagot tartalmazó pihentető medencékbe. Az 5. és 6. blokk állapota stabil, azonban a hosszabb távú hűtés-kimaradás okozhat problémákat elsősorban a pihentető medencékben, ahol a hőmérséklet lassan emelkedik. Dózisviszonyok A Fukushima Daiichi atomerőmű 20 km-es körzetében élőket kitelepítették, a 30 km-es körzetben élőket elzárkózásra szólították fel, és felkészültek jód tabletta osztására is. A telephelyen továbbra is kizárólag az üzemeltető TEPCO, a helyzet kezeléséhez feltétlenül szükséges dolgozói tartózkodnak. Március 16-án az erőmű telephelyének határán 300 és 1400 mikro Sv/h közötti dózisteljesítmény értékeket mértek. A telephelyen belül a maximális érékek, a főbejáratához közeli mérőállomáson volt: 10850 mikroSV/h (magyar idő szerint hajnali 0:20-6:20 között). Az elmúlt időszakban a telephelyen kívül Miyagi, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama prefektúrákban jellemzően az erőmű közvetlen környezetében illetve, az erőműtől délre mértek a háttérsugárzáshoz képest megnövekedett szinteket. A legmagasabb értékeket Mito (Ibaraki perefktúra) településen detektálták (1 mikroSv/h) magyar idő szerint március 15-én 9 és 22 órakor. A hozzáférhető sugárzási adatok mindenhol csökkenő tendenciát mutatnak. A március 17-i adatok alapján a sugárzási szintek Japán teljes területén normál, a háttérsugárzás értékeit mutatják, kivéve Miyagi, Ibaraki, Tochigi prefektúrákat ahol a normál értéknek körülbelül a kétszeresét mérték. Az eddigi eseményeket értékelve megállapítható, hogy a Japánban a Fukushima Daiichi telephelyén kialakult nukleáris veszélyhelyzet miatt bekövetkezett radioaktív kibocsátásnak Magyarországra nincs hatása. Az is látható, hogy a földrengés és a szökőár hatásának leginkább ez az atomerőmű volt kitéve. A többi atomerőművi blokk vagy stabil, leállított állapotban van, vagy problémamentesen üzemel.

Tovább olvasom »

Országgyűlési tájékoztató

2011.03.17

Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága kérésére 2011. március 17-én Rónaky József, az OAH főigazgatója és Lux Iván, az OAH főigazgató-helyettese adott tájékoztatást a Fukushima-Daichi japán atomerőmű baleseti helyzetéről Tájékoztató a Fukushima Daiichi japán atomerőmű földrengés utáni baleseti helyzetéről

Tovább olvasom »

Japán helyzet, 2011. március 16, magyar idő szerint 04:00

2011.03.16

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség tájékoztatása szerint a Fukushima Daiichi atomerőmű 1., 2. és 3. reaktorának a hűtése biztosított. A 4. blokk kiégett fűtőelem tárolójánál március 15-én rövid ideig tartó tüzet észleltek  21:45-kor. Az 5. reaktorban némileg csökkent a vízszint, a fűtőelemek víz alatt vannak.  Az üzemeltető cég, a TEPCO a 6. blokk egyik üzemelő dízelgenerátorával tervezi az 5. reaktor megfelelő hűtését biztosítani, továbbá a szakemberek mérlegelik annak lehetőségét, hogy helikopterről juttassanak bórsavat a fűtőelem tárolóba a láncreakció kialakulásának megelőzése céljából. Az erőmű körzetében a sugárzási viszonyok változásáról nincs információ.

Tovább olvasom »

Japán helyzet, 2011. március 16, magyar idő szerint 07:00

2011.03.16

Magyarországi idő szerint 15-én 21:45-kor újra tűz ütött ki a Fukushima Daiichi atomerőmű 4-es számú blokkjánál, amely mintegy 30 perc után kialudt. A TEPCO közlése szerint leállt a 4-es blokk pihentető medencéjének hűtőrendszere, ezért fennáll a lehetősége annak, hogy rosszabbodik a helyzet. Jelenleg fehér füst áramlik ki a 3-as vagy 4-es blokk környékéről. A helyszínt egyelőre nem tudják megközelíteni, nem tudják ellenőrizni a kialakult helyzetet. A fűtőelemek nem a reaktortartályban, hanem a pihentető medencében vannak, és az azt körülvevő épületen a korábbi robbanások következtében két helyen is jelentős sérülés keletkezett, így közvetlenül a légkörbe juthat a radioaktív szennyeződés. A TEPCO közleménye szerint 70% az esélye annak, hogy károsodott a nukleáris fűtőanyag az 1-es számú blokkban, és 30% a 2-es számú blokkban. A korábban már közölt tervek szerint láncreakció megakadályozása érdekében helikopterről bórsavat juttatnának a pihentető medencébe. A Fukushima Daiichi atomerőmű 3. blokkja felett fehér füstöt észleltek március 16-án magyar idő szerint 02:00 órakor. Információink szerint magyar idő szerint 22:40-kor a Fukushima Daiichi atomerőmű 3. blokk nyugati oldalán 400 milliSv/h dózisteljesítményt mértek, a 4. blokk közelében pedig 100 milliSv/h-t. A különböző, környékbeli nagyvárosokban 15-én 19:00 órakor mért dózisteljesítmény (microSv/h) a következő: Fukushima: 18,6 Koriyama: 2,73 Shirakawa: 4,10 Aizu Wakamatsu: 0,79 Minamiaizu: 0,13 Minamisoma: 3,78 Iwaki: 4,01 Tokyo-ban 15-én 05:00 órakor 0,14 microSv/h volt a dózisteljesítmény. A korábbi információkat megerősítették, e szerint a Fukushima Daiichi atomerőmű 20 km körzetében élőket kitelepítették, a 30 km-es körzetben élőket elzárkózásra szólították fel, és felkészültek jód tabletta osztására is.

Tovább olvasom »

Japán helyzet, 2011. március 16, magyar idő szerint 12:00

2011.03.16

A legújabb információk szerint a Fukushima I. atomerőmű 1. és 3. blokkján a fűtőelemek 50%-ának sérülése valószínűsíthető. A 2. blokk esetében korábban a reaktor zóna teljes egészében szárazra került, de ezután sikerült újra elárasztani hűtőközeggel. Az 1. és 3. blokkon a reaktor hűtőkörében a nyomás stabil, a 2. blokkon fluktuál. Mindhárom blokkon folyamatos a tenger víz betáplálása. A konténment szellőztetése az 1. és 3. blokkon működik, a 2. blokkon helyreállítás alatt áll. A 3. és 4. blokkon a kiégett üzemanyagot tartalmazó pihentető medence vízszintje alacsony, az 1. és 2. blokk esetén erről nincs információ. A 4. blokki pihentető medence vízbetáplálás megoldásán jelenleg dolgoznak, a medencében tárolt üzemanyag egy része feltehetően sérült. Az 5. és 6. blokki pihentető medencék hőmérséklete emelkedik. A telephelyen a sugárzási értékek változásáról nincs információ. A telephelyen továbbra is kizárólag az üzemeltető TEPCO, a helyzet kezeléséhez feltétlenül szükséges dolgozói tartózkodnak. A mobil mérőeszközzel mért adatok a következők (Magyarországon az átlagos háttérsugárzás 0,1 microSv/h körüli érték): Az első adat a mérés helye (távolság a Fukushima Daiichi atomerőműtől), a második a mérés időpontja (magyar idő szerint) , a harmadik a Dózisteljesítmény (microSv/h). 60 km 00:15 (márc.16.) 18,0 60 km 01:50 (márc.16.) 20,0 55 km 02:06 (márc.16.) 25,3 50 km 02:17 (márc.16.) 12,5 30 km 02:49 (márc.16.) 14,5 A NUCNET információi szerint a Fukushima Daiichi atomerőmű főbejáratánál magyar idő szerint 03:20 órakor 1900 microSv/h dózisteljesítményt mértek. A maximum 6400 microSv/h dózisteljesítmény volt magyar idő szerint 02:45-kor.

Tovább olvasom »

Japán helyzet, 2011. MÁRCIUS 16, MAGYAR IDŐ SZERINT 16:30

2011.03.16

A jelenlegi legfontosabb feladat a Fukushima Daiichi atomerőműben a 3-as és 4-es blokki kiégett üzemanyagot tartalmazó pihentető medencék hűtésének biztosítása az üzemanyag további károsodásának elkerülése érdekében. A japán polgári védelem ennek érdekében előbb helikopterről vízbefecskendezéssel próbálkozott, de ez részben a sugárzási helyzet, részben az erős szél miatt nem volt megvalósítható. Ezután rendőrségi vízágyukat vittek a telephelyre és ezekkel próbálnak meg hűtőközeget juttatni a pihentető medencékbe. Nehezíti a helyzetet a 3-as blokk robbanása során szétszóródott törmelék, amit előbb el kell takarítani. A japán hatóságok nem növelik a 20 km-es sugarú kitelepítési sávot és továbbra is arra kérik a 30 km-es sugarú körön belül élő lakosságot, hogy maradjanak otthonaikban és zárkózzanak el. A többi blokk helyzetében nincs változás.

Tovább olvasom »

Sajtótájékoztató

2011.03.16

Az Országos Atomenergia Hivatal 2011. március 18-án 9 órai kezdettel sajtótájékoztatót tart a Hotel Ramada Plaza Budapestben (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94. ). A sajtótájékoztatóra az OAH 20 éves évfordulójával kapcsolatos (9.30-kor kezdődő) rendezvény előtt kerül sor. Az OAH vezetői a japán atomerőmű balesettel kapcsolatos fejleményekről és az EU-ban kialakult helyzetről adnak majd tájékoztatást. Részvételi szándékáról visszajelzést kérünk március 17-én 15 óráig e-mailen (besenyei@haea.gov.hu) vagy telefonon (36-20-915-5695).

Tovább olvasom »

Az események összefoglalása, 2011. március 15, magyar idő szerint 9 óra

2011.03.15

A Fukushima-Daiichi atomerőmű 1-es, 2-es és 3-as blokkjánál az erős földrengést követő cunami(szökőár) következtében komoly problémák adódtak az aktív zóna hűtésével. Az 1-es és 3-as blokkban hidrogénrobbanás történt, ez lerombolta a reaktorépület felső részét. A reaktortartály és az azt körülvevő acél primer konténment-tartály (a száraz- és a nedvesakna) feltehetően nem sérült egyik blokkban sem. Jelenleg a reaktorok és a konténment-tartályok hűtése és nyomáscsökkentés céljából bórsavval kevert tengervizet szivattyúznak azokba. Feltételezhető mindhárom blokknál a fűtőelem-kötegek valamilyen mértékű sérülése, a nagyobb mértékű zónaolvadás sem zárható ki. Jelenleg a legfontosabb a reaktorok (a reaktortartály és benne a fűtőelemek) és a konténment-tartályok megfelelő hűtésének biztosítása. A konténment-tartályok nyomását ellenőrzött radioaktív kibocsátással járó lefúvatásokkal csökkentették több esetben. Az atomerőmű körüli 20 km-es sugarú területről evakuálták a lakosokat. Az atomerőmű korábban karbantartásra leállított 4-es, 5-ös és 6-os blokkjánál, valamint a földrengés által érintett többi atomerőműnél 15-én hajnalig nem tudtunk komolyabb problémáról. 2011. március 15-én hajnalban a Fukushima-Daiichi atomerőmű 2-es blokkjánál is bekövetkezett a hidrogén-robbanás. Ennél a reaktornál feltételezhető a reaktort körülvevő acél konténment sérülése és az üzemanyag megolvadása is. Szintén hajnalban tűz ütött ki a 4-es blokkon a kiégett üzemanyag-tárolónál is, amelyet később eloltottak. A robbanás és a tűz következtében komolyabb mennyiségű radioaktív anyag került a környezetbe. Az erőmű telephelyén nagyon magas sugárzási értékeket mértek, az egy óra alatt elszenvedhető dózis a munkahelyi éves dóziskorlát husszorosa volt. Az erőmű környezetében jelentősen nőtt a radioaktív szennyezettség, 30 km-es körzetben azt javasolta a japán kormány a lakosoknak, hogy zárkózzanak be (a 20-km sugarú környezetben élőket korábban evakuálták). A Fukushimától közvetlenül délre található Ibaraki Prefecturában a szokásos háttérsugárzás 100-szorosát mérték. Rövid időre Tokyo-ban is kilencszeresére emelkedett a háttér, kis mennyiségű jódot és céziumot detektáltak. Az üzemeltető cég, a TEPCO próbálja elérni a reaktorok hűtésének helyreállítását és ezzel megakadályozni a reaktorzónák és a konténmentek (további) sérülését, valamint a kibocsátás növekedését. Az EU energetikai kérdésekkel foglalkozó biztosa, Günther Oettinger március 15-én délutánra Brüsszelbe összehívta az EU érintett minisztereit, a tagállamok nukleáris biztonsági hatóságainak vezetőit és az atomerőművek vezetőit. Az ülés után Oettinger előreláthatólag informálja az Európai Parlament képviselőit. A találkozón részt vesz az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója is. A magyar elnökség március 16-án reggelre összehívta Tanács nukleáris kérdésekkel foglalkozó munkacsoportját (Working Party on Atomic Questions). Egy szerződés keretében az Országos Atomenergia Hivatal látja el az Európai Bizottság Energetikai Főigazgatóságának szakmai támogatását. Ennek keretében a hivatal munkatársai az elmúlt négy napban folyamatos információval látták el a főigazgatóságot. A kibocsátott, levegőben található radioaktív részecskéket az óceán felé sodorja az enyhe nyugati szél. Magyarországon a háttérsugárzás szintjében semmilyen változás nem tapasztalható.

Tovább olvasom »

Az EU intézkedései

2011.03.15

Az EU energetikai kérdésekkel foglalkozó biztosa, Günther Oettinger március 15-én délutánra Brüsszelbe összehívta az EU érintett minisztereit, a tagállamok nukleáris biztonsági hatóságainak vezetőit és az atomerőművek vezetőit. Az ülés után Oettinger biztos informálja az Európai Parlament képviselőit. A magyar elnökség március 16-án reggelre összehívta Tanács nukleáris kérdésekkel foglalkozó munkacsoportját (Working Party on Atomic Questions).

Tovább olvasom »

Japán helyzet 2011. március 15, magyar idő szerint 8:50 óra

2011.03.15

A WNN jelentése szerint a Fukushima-Daiichi atomerőmű határán (kb. 1,5 km-re a reaktor-épületektől) - a legutóbbi robbanás után - mért legnagyobb dózisteljesítmény 8,2 milli-Sv/óra volt, ami rövid idő alatt a harmadára esett.

Tovább olvasom »