ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

TSO szeminárium az OAH-ban

2010.05.18

2010. május 18-án az OAH, az MTA, az MTA Izotópkutató Intézete (IKI), a BME Nukleáris Technikai Intézet és a Paksi Atomerőmű Zrt. közel 40 szakemberének részvételével szemináriumot tartottunk az OAH-ban, amelyen az OAH műszaki háttér intézeteinek (TSO-k) kutatói beszámoltak a 2009-ben az OAH Műszaki Támogatási Tevékenysége keretében támogatott kutatások eredményeiről. A szeminárium levezető elnöke Horváth Kristóf, az OAH főosztályvezetője volt, aki az ülés megnyitásakor köszöntötte a megjelent szakembereket. Külön köszöntötte Rónaky Józsefet az OAH főigazgatóját, Herczeg Györgyöt az MTA főtitkárának képviseletében, Wojnárovits Lászlót az IKI igazgatóját és Tétényi Pál akadémikust. Rónaky József megnyitó szavaiban kiemelte a nukleáris kutatások és a műszaki háttér intézetek szerepének jelentőségét az OAH hatósági munkájának támogatásában. Felhívta a figyelmet a nukleáris biztonság, a nukleáris védettség és a proliferáció-állóság (angolul: nuclear safety, nuclear security and nuclear safeguards) szinergiájának fontosságára az atomenergia békés célú alkalmazásában. A szemináriumon 10 előadás hangzott el, amelyek áttekintették az elmúlt évben elvégzett kutatásokat a nukleáris védettség és proliferáció-állóság területén. Wojnárovits László zárószavaival kiemelte a szemináriumon előadó szakemberek felkészültségét, külön üdvözölve az egyre több fiatal szakembert és a generációk sikeres együttműködését, végül megköszönte az OAH által nyújtott anyagi és erkölcsi támogatást. A szemináriumon elhangzott előadások:

Tovább olvasom »

Regionális műhelytalálkozó

2010.05.14

20010. május 10-14. között regionális műszaki találkozó volt az OAH központjában. A valószínűségi biztonsági elemzés és a determinisztikus elemzés kombinációjáról („Combining Probabilistic Safety Assessment and Deterministic Analysis”) a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség RER/9/095 projektje keretében megrendezett találkozón atomerőművek, nukleáris biztonsági hatóságok és tervező, illetve műszaki támogató intézmények képviseletében 16 ország 35 szakembere vett részt. Tekintettel a hazai rendezésre, a találkozón jelentős számú magyar szakember is részt tudott venni. A meghívott előadókon kívül a résztvevők saját nemzeti tapasztalataikról is beszámoltak, ismertetve az általuk követett módszereket. A találkozó végén a résztvevők megkapták az előadások, a szervezési anyagok és a találkozó során készített fényképek elektronikus változatát. A résztvevők hasznosnak tartották az előadásokat és a helyenként élénk vitákat. Elismerésüket kifejezték ki a gördülékeny szervezésért, a kedvező körülményekért és a találkozót jellemző jó hangulatért.

Tovább olvasom »

Magyar elnök az Európai Biztosítéki Kutatási és Fejlesztési Szervezet (ESARDA) élén

2010.05.11

Az Európai Biztosítéki Kutatási és Fejlesztési Szervezet (ESARDA) 32. éves konferenciáján az Irányító Testület egyhangúlag Horváth Kristófot, az OAH főosztályvezetőjét, a szervezet jelenlegi alelnökét választotta meg az ESARDA elnökének a 2011-2012-es időszakra. A konferenciára Luxembourgban került sor, 2010. május 3. és 6. között. Magyarországot az MTA Izotópkutató Intézet, a Paksi Atomerőmű Zrt. és az OAH szakemberei képviselték. A soron következő éves konferenciának 2011-ben Budapest ad otthont. Az ESARDA-ról angolul az ESARDA honlapján, míg a magyarul itt talál bővebb információt.

Tovább olvasom »

Meghívó TSO szemináriumra

2010.05.11

Az OAH Általános Nukleáris Igazgatóságának Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya 2010. május 18-án az OAH földszinti előadótermében (1036 Budapest Fényes Adolf u. 4.) rendezi meg a „Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység” című program keretében született műszaki-tudományos eredményeket bemutató szemináriumát. A szeminárium 8.30-kor kezdődik és kb. 12.00-ig tart. A szemináriumon elhangzó előadások:

Tovább olvasom »

Megjelent az OAH májusi Hírlevele

2010.05.10

a Hírlevél a Hírlevél melléklete (tartalomjegyzék)

Tovább olvasom »

Válogatás a NucNet híreiből - 2010 április

2010.05.10

Válogatás a NucNet híreiből

Tovább olvasom »

MEGHÍVÓ AZ „ATOMENERGIÁRÓL – MINDENKINEK” CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KONFERENCIÁRA EGERBE

2010.04.30

Az Országos Atomenergia Hivatal a TIT Stúdió Egyesülettel és az Eszterházy Károly Főiskolával május 20-án ismeretterjesztő konferenciát rendez „Atomenergiáról – mindenkinek” címmel Egerben a főiskola felújítási munkálatai miatt a Hotel Flóra Platán termében (3300 Eger, Fürdő u. 5.) Az ezúttal hetedik alkalommal rendezett regionális konferencián az ismeretterjesztésben jártas neves előadók mindazokat a területeket áttekintik, amelyek gyakran előfordulnak a médiában és érdekelhetik a lakosságot. A konferenciateremben a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők. A szünetben a Magyar Nukleáris Társaság „Fiatalok a Nukleáris Energetikáért” szakcsoportja műszeres bemutató tart.

Tovább olvasom »

Az OAH műszaki háttérintézményeinek (TSO) szemináriuma az OAH-ban

2010.04.16

Az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatóságának Műszaki Főosztálya 2010 április 14-15-én ötödik alkalommal rendezte meg „Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység” című program keretében született műszaki-tudományos eredményeket bemutató szemináriumát. A 2010. április 14-15-én megtartott előadássorozat keretében (18 előadás) az OAH műszaki háttérintézményeinek képviselői beszámoltak az elmúlt évben végzett tevékenységükről. Az előadók a BME Nukleáris Technikai Intézettől, a KFKI Atomenergia Kutató Intézettől, a SOM System Kft-től, az ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft-től, az ETV-ERŐTERV Zrt-től, a HEPENIX Műszaki Szolgáltató Kft-től, a VEIKI Energia+ Kft-től, a Pannon Egyetemtől, a Trampus Mérnökiroda Kft-től és a NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézettől érkeztek, valamint előadást tartott Dr. Sváb János egyéni emelőgép szakértő is. A szeminárium mindkét napján közel negyvenen vettek részt, az érdeklődők között az OAH és partnerintézményeinek munkatársai mellett örvendetesen nagy számban képviseltették magukat a Paksi Atomerőmű Rt. szakemberei is. Az OAH paksi kirendeltsége video-konferencia keretében közvetlen részese lehetett az előadásoknak. Az előadásokat követő viták alkalmat biztosítottak a szakmai eszmecserére és a továbblépési lehetőségek megismerésére is.

Tovább olvasom »

INEX 4 gyakorlat előkészítés 2010. március 30.

2010.04.15

Az OAH főigazgatója, dr. Rónaky József meghívására március 30-án az INEX-4 nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat megrendezésének előkészítésére megbeszélést tartottak az OAH-ban az érintett minisztériumok és közigazgatási szervek képviselőinek részvételével. A gyakorlatot kezdeményező OECD Nukleáris Energia Ügynökség a radioaktív anyaggal elkövetett szándékos károkozás következményeinek elhárítását és a helyreállításra való felkészülést helyezte a gyakorlat fókuszába. A nemzetközi gyakorlathoz hazánk is kapcsolódni kíván, az előkészítés első lépéseként a felek a gyakorlat kereteivel ismerkedhettek meg. A feladat felmérése érdekében a résztvevők egy dokumentumfilmet tekintettek meg, amely egy nagyvárosban történő piszkos bomba felrobbantásának következményeit illusztrálta. Ezután Petőfi-Tóth Katalin osztályvezető ismertette a 2009-ben New York államban megrendezett, hasonló esemény elhárításával foglalkozó EMPIRE-09 gyakorlaton megfigyelőként szerzett tapasztalatait. Végül Macsuga Géza főosztályvezető előadásában részletesen ismertette az INEX gyakorlatok hátterét, a megrendezendő INEX-4 gyakorlat céljait és kereteit, az előkészítés várható ütemezését.

Tovább olvasom »

Megváltozott a radioaktív anyagok nyilvántartásának jogi szabályozása

2010.04.08

2010. április 3-tól hatályba lépett a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet, amely mely számos pontban módosítja, illetve kiegészíti a korábban hatályos, a radioaktív anyagok központi és helyi nyilvántartásának rendjéről szóló 33/2004. (VI.28.) BM rendelet előírásait. A fontosabb változások a következők: - a tárgyi hatály kiterjesztése a radioaktív hulladékokra és a sugárforrások gyártása során felhasznált, kereskedelmi forgalomba még nem került radioaktív alapanyagokra; - helyi nyilvántartási kötelezettség előírása úgy a birtokos mint a tulajdonos számára; - előzetes értesítési kötelezettség előírása nagy kockázatú radioaktív sugárforrások exportjáról és importjáról.

Tovább olvasom »

Szeminárium a nukleáris export ellenőrzéséről

2010.04.08

2010. március 29-30-án a magyar és a szerb külügyminisztérium közös szervezésében nemzetközi nukleáris exportellenőrzési szemináriumot tartottak Belgrádban. A szeminárium célja a nyugat-balkáni országok európai integrációs törekvéseinek és jogharmonizációs feladatainak előmozdítása volt e biztonságpolitikai szempontból is rendkívül érzékeny szakmai területen, megkönnyítve a meghívott országok fokozatos felzárkózását és csatlakozását a nemzetközi exportellenőrzési rendszerekhez. A rendezvényt a nukleáris és a nukleáris kettős használatú (polgári és katonai) termékek exportjának ellenőrzésével foglalkozó Nukleáris Szállítók Csoportja soros magyar elnökségének a csoporton kívüli országokkal folytatott egyeztető munkája keretében szervezték, s a Nukleáris Szállítók Csoportjában résztvevő országok mellett az Európai Bizottság, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, az USA Energiaügyi Minisztérium és a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet szakértői tartottak előadásokat a vendéglátó Szerb Köztársaság, és további négy - a Nukleáris Szállítók Csoportjában részt nem vevő - nyugat-balkáni ország (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Montenegró) meghívott képviselői részére. A szemináriumot a Nukleáris Szállítók Csoportjának jelenlegi elnöke, Zanathyné dr. Martin Györgyi nagykövet nyitotta meg. Magyarország részéről a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, valamint a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága munkatársai mellett az OAH képviselői tartottak előadásokat. Dr. Horváth Kristóf, az OAH főosztályvezetője beszámolt a hazai kutatóreaktor nagy dúsítású fűtőelemeinek Oroszországba történt visszaszállítása tapasztalatairól, valamint a nukleáris védettségnek a nukleáris exportellenőrzésben betöltött szerepéről. Dr. Vincze Árpád, az OAH főosztályvezető-helyettese bemutatta az exportellenőrzési listák kialakításának műszaki hátterét és a továbbfejlesztéssel kapcsolatos kihívásokat.

Tovább olvasom »

Az OAH sajtóközleménye az önkormányzati miniszter látogatásáról

2010.03.30

Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatójának meghívására Varga Zoltán önkormányzati miniszter 2010. március 30-án látogatást tett az OAH-ban. A látogatás célja a Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság létrehozásáért, müködtetéséért és vezetéséért viselt jogszabályi felelősségekből következő teendők egyeztetése volt. A minisztert a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkárságának vezetője, dr. Dsupin Ottó és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, dr. Tatár Attila is elkisérték. Az OAH tevékenysége a nukleárisbaleset-elhárítás területén szervesen illeszkedik az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerhez. Ennek központi irányítását a Kormányzati Koordinációs Bizottság végzi, amelynek elnöke az önkormányzati miniszter. Az elmúlt évben elfogadott jogszabályi változások alapján nukleáris baleset bekövetkezése esetén a Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottságot az OAH főigazgatója vezeti. A látogatók megtekintették az OAH székházában kialakított Veszélyhelyzeti Intézkedési, Gyakorló és Elemző Központot, a CERTA-t, amelyben az OAH Balesetelhárítási Szervezete működik mind a felkészülés során, mind az esetleges nukleáris-baleset elhárításánál. A Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság működésének új helyszínét is az OAH alakítja ki, amely a CERTA melletti helyiség lesz. A találkozó folyamán a résztvevők megbeszélést folytattak a Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság működési feltételeinek rendezéséről. Budapest, 2010. március 30. Dr. Rónaky József az OAH főigazgatója

Tovább olvasom »