ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

MEGHÍVÓ AZ OAH NYÍLT NAPJÁRA

2010.09.07

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) szeptember 18-án a Kulturális Örökség Napjaihoz csatlakozva nyílt napot tart, amelyen vetítettképes előadáson mutatjuk be az OAH tevékenységét. Az OAH alapvető feladata a nukleáris létesítmények, a radioaktív és nukleáris anyagok biztonságával kapcsolatos államigazgatási és hatósági felügyelet. Az OAH székhelyén található a magyarországi nukleárisbaleset-elhárítás egyik korszerűen felszerelt központja, a CERTA, amelyben nukleáris, vagy radiológiai veszélyhelyzetekben, illetve gyakorlatok idején az OAH Balesetelhárítási Szervezete (BESZ) működik. Nukleáris veszélyhelyzet esetén a CERTA-ban történik a nukleáris létesítmény helyzetének értékelése, a környezeti radiológiai helyzet és a várható következmények előrejelzése, illetve a BESZ javaslatot tesz a döntéshozó szervek számára a lakosság védelmét célzó intézkedésekre. A CERTA központban rendelkezésre álló informatikai rendszer segíti e feladat elvégzését. A CERTA csak a Kulturális Örökség Napjai alkalmából tartott nyílt napon látogatható. Poszterkiállításon mutatjuk be a radioaktívhulladék kezelésével kapcsolatos tevékenységet. A látogatás szeptember 18-án, szombaton óránként (14, 15 és 16 órakor) induló csoportokban történik, s az előadások után a csoportok a CERTA-ban egy szimulált balesetet követve ismerkedhetnek meg a központ tevékenységével. A látogatás teljes időtartama kb. 1,5 óra. Mindenkit szeretettel várunk az OAH központjába (Cím: 1036 Budapest, Fényes A. u. 4.)

Tovább olvasom »

Elismerés az OAH honlapjának

2010.08.16

Az Átlátható Állam Kezdeményezés Kivele programjának keretében 2010-ben is elvégezték a minisztériumok és a háttérintézmények honlapjainak statisztikai elemzését. A 2008-ban indított Kivele program célja, hogy megvizsgálja, hogy a magyar államigazgatás szervei mennyire tartják be az elektronikus információ-szabadságról szóló 2005. évi XC. törvényből (Eitv) fakadó kötelezettségeket, s milyen adatközlési gyakorlatot követnek, azaz mennyiben tekinthetők jogkövetőnek ebből a szempontból a magyar állami intézmények. A jelentés megállapítja, hogy "A háttérintézmények és felügyelt szervezetek között a jogkövető magatartás tekintetében az első az Országos Atomenergia Hivatal."

Tovább olvasom »

Nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat az OAH-ban

2010.07.27

2010. július 8-án az OAH Balesetelhárítási Szervezete az Európai Bizottság nukleárisbaleset-elhárítási tanácsadó szerveként lépett működésbe az Európai Bizottság által szervezet ECURIE 3-as szintű gyakorlaton keretében. A gyakorlat feltételezett eseménye szerint Németországban a Brokdorf atomerőműben súlyos baleset történt. Az OAH Balesetelhárítási Szervezete elkezdte az esemény feldolgozását: megvizsgálta a meteorológiai viszonyokat, a német fél által szolgáltatott szimulált légköri kibocsátás adatokkal terjedésszámítást végzett, elemezte az esemény várható lefolyását és óvintézkedési javaslatokat fogalmazott meg, különös tekintettel az élelmiszer fogyasztás korlátozására. A magyar szakértők kapcsolatba léptek a német hatósággal is az elemzések kapcsán felmerült kérdések tisztázása érdekében. A gyakorlat során az OAH segített pontosítani az Európai Bizottság által kiadandó sajtóközleményt. A gyakorlat sikeresen zárult, az OAH Balesetelhárítási Szervezete megfelelő időn belül képes volt tanácsadói feladatai ellátására és a nemzetközi szervezetekkel való kommunikáció felvételére. A gyakorlat során összegyűjtött tapasztalatokat értékeljük, az észrevételekről jelentés készül, amelynek tapasztalatait visszacsatoljuk a hazai és a nemzetközi baleset-elhárítási felkészülésbe.

Tovább olvasom »

Hatósági Fórum az OAH-ban

2010.06.29

Az OAH kezdeményezésére június 29-én Hatósági Fórum keretében egyeztettek az OAH, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, a Vidékfejlesztési Minisztérium, az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Magyar Energia Hivatal, a Paksi Atomerőmű ZRt., az MVM és a SOM System Mérnöki Iroda szakemberei. Az egyeztetés célja az új atomerőmű telephelyének engedélyezésével kapcsolatos tartalmi és dokumentációs kérdések tisztázása, és a telephely nukleáris biztonsági engedélye, valamint más hatóságok önálló eljárásai közti időbeli viszony megbeszélése volt. Az önálló eljárások között szerepel a területileg illetékes Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség környezetvédelmi, vagy a Magyar Energia Hivatal létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárása. A Hatósági Fórumon a szakértők egyeztették arról, hogyan vesznek részt egymás eljárásaiban. Javaslatot tettek az eljárások egyszerűsítésére, az államigazgatási eljárások harmonizálására, s az eljárások számának csökkentésére. A Hatósági Fórumon elhangzott előadások: Lux Iván, Lehota Mihály, Tóth András (OAH): "Az OAH szabályozás-tervezetének rövid ismertetése" Fichtinger Gyula (OAH): "NBSZ 7. kötet: Telephely értékelés és vizsgálat" Petőfi-Tóth Katalin (OAH): "Nukleáris létesítmények telephely vizsgálatának és értékelésének módszertana és az engedélykérelmet megalapozó dokumentáció tartalma" Ördögh Miklós (SOM System Kft.): "A telephely engedélyezési eljárás szakhatósági kapcsolatai"

Tovább olvasom »

Nukleáris Újságíró Akadémia hallgatói az Országos Onkológiai Intézetben

2010.06.28

A Magyar Szakújságírók Egyesülete és az Országos Atomenergia Hivatal együttműködésében szervezett Nukleáris Újságíró Akadémia résztvevői június 24-én dr. Kásler Miklós főigazgató meghívására az Országos Onkológiai Intézetbe látogattak. A rendezvény témája az atomenergia orvosi alkalmazása volt. Az újságírók dr. Varjas Géza bevezetője után kis csoportokban meglátogatták a sugárterápiai, a nukleáris medicina és a röntgen, MR, CT átvilágítási részlegeket. Az Intézet munkatársai a látogatás során igen tartalmas tájékoztatókkal avatták be a résztvevőket a daganatos betegségek gyógyításában alkalmazott legújabb nukleáris eljárásokba, bemutatták a különféle berendezéseket és műszereket is. Az újságírók érdeklődését jelezte a résztvevők nagy száma és a sok kérdés, amelyekre jól érthető és a részleteket is megvilágító válaszokat kaptak.

Tovább olvasom »

Nukleáris Újságíró Akadémia hallgatói az OAH-ban

2010.05.26

A Magyar Szakújságírók Egyesülete és az Országos Atomenergia Hivatal együttműködésében szervezett Nukleáris Újságíró Akadémia májusi rendezvényét az OAH épületének alagsorában elhelyezett nukleárisbaleset-elhárítási központban, a CERTA-ban május 25-én tartották. Dr. Lux Iván főigazgató-helyettes vetített-képes előadáson ismertette az atomenergia biztonságos alkalmazását és az OAH tevékenységét, majd dr. Petőfi Gábor főosztályvezető-helyettes, valamint Kantavári Anita és Nyisztor Dániel egy nukleáris baleset szimulációján keresztül mutatták be a központ működését veszélyhelyzetben. A mintegy 25 újságíró nagy figyelemmel követte az előadásokat, s számos kérdést tettek fel az előadóknak. Lux Iván: Az atomenergia biztonságos alkalmazása és az OAH tevékenysége Kantavári Anita, Nyisztor Dániel, Petőfi Gábor, Rétfalvi Eszter: CERTA bemutató

Tovább olvasom »

Előadás az MTA Felolvasó termében

2010.05.26

Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója május 25-én az MTA Felolvasótermében előadást tartott "Az atomenergia szerepe hazánk és a világ energiaellátásában" címmel. Az előadás az "Ismerjük meg egymást és egymás tudományát!" címmel az MTA IX. osztálya által szervezett családi, baráti összejövetel sorozat keretében hangzott el. Az előadást követő kötetlen beszélgetésen a résztvevők megvitatták a témával kapcsolatban felmerült kérdéseket. Rónaky József: Az atomenergia szerepe hazánk és a világ energiaellátásában

Tovább olvasom »

Együttműködési megállapodás a BME NTI-vel

2010.05.25

Dr. Rónaky József az OAH főigazgatója, és Dr. Aszódi Attila a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója, 2010. május 18-án írta alá a két szervezet közötti TSO Partneri együttműködési megállapodást. Az együttműködés többek között biztonsági elemzések készítésére, a reaktorfizika, a termohidraulika, a sugárvédelem és a radioaktív hulladékok területén a hatósági tevékenység során felmerülő nukleáris biztonsági kérdésekkel kapcsolatos szakvélemény, bírálat elkészítésére, valamint az OAH szakembereinek oktatására terjed ki. Az együttműködési megállapodás értelmében az OAH lehetőségeihez mérten hozzájárul ahhoz, hogy a TSO Partner tudományos-műszaki szakembergárdája a hatóságot támogató háttértevékenységét a nemzetközileg elfogadott színvonalon legyen képes ellátni. Ennek érdekében bevonja a TSO Partner szakembereit a hatóság műszaki megalapozó tevékenységét érintő feladatok megoldásába, törekszik képzési és továbbképzési programokban való részvételük biztosítására és eszközökkel való ellátottságuk javítására.

Tovább olvasom »

„ATOMENERGIÁRÓL – MINDENKINEK” CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KONFERENCIA EGERBEN

2010.05.21

Az Országos Atomenergia Hivatal a TIT Stúdió Egyesülettel és az Eszterházy Károly Főiskolával május 20-án ismeretterjesztő konferenciát rendezett „Atomenergiáról – mindenkinek” címmel Egerben a Hotel Flóra Platán termében. Az ezúttal hetedik alkalommal rendezett regionális konferencián az ismeretterjesztésben jártas neves előadók mindazokat a területeket áttekintették, amelyek gyakran előfordulnak a médiában és érdekelhetik a lakosságot. A konferenciateremben a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kiállítását is megtekinthették az érdeklődők. A szünetben a Magyar Nukleáris Társaság „Fiatalok a Nukleáris Energetikáért” szakcsoportja műszeres bemutató tartott. A konferencián elhangzott előadások:

Tovább olvasom »

TSO szeminárium az OAH-ban

2010.05.18

2010. május 18-án az OAH, az MTA, az MTA Izotópkutató Intézete (IKI), a BME Nukleáris Technikai Intézet és a Paksi Atomerőmű Zrt. közel 40 szakemberének részvételével szemináriumot tartottunk az OAH-ban, amelyen az OAH műszaki háttér intézeteinek (TSO-k) kutatói beszámoltak a 2009-ben az OAH Műszaki Támogatási Tevékenysége keretében támogatott kutatások eredményeiről. A szeminárium levezető elnöke Horváth Kristóf, az OAH főosztályvezetője volt, aki az ülés megnyitásakor köszöntötte a megjelent szakembereket. Külön köszöntötte Rónaky Józsefet az OAH főigazgatóját, Herczeg Györgyöt az MTA főtitkárának képviseletében, Wojnárovits Lászlót az IKI igazgatóját és Tétényi Pál akadémikust. Rónaky József megnyitó szavaiban kiemelte a nukleáris kutatások és a műszaki háttér intézetek szerepének jelentőségét az OAH hatósági munkájának támogatásában. Felhívta a figyelmet a nukleáris biztonság, a nukleáris védettség és a proliferáció-állóság (angolul: nuclear safety, nuclear security and nuclear safeguards) szinergiájának fontosságára az atomenergia békés célú alkalmazásában. A szemináriumon 10 előadás hangzott el, amelyek áttekintették az elmúlt évben elvégzett kutatásokat a nukleáris védettség és proliferáció-állóság területén. Wojnárovits László zárószavaival kiemelte a szemináriumon előadó szakemberek felkészültségét, külön üdvözölve az egyre több fiatal szakembert és a generációk sikeres együttműködését, végül megköszönte az OAH által nyújtott anyagi és erkölcsi támogatást. A szemináriumon elhangzott előadások:

Tovább olvasom »

Regionális műhelytalálkozó

2010.05.14

20010. május 10-14. között regionális műszaki találkozó volt az OAH központjában. A valószínűségi biztonsági elemzés és a determinisztikus elemzés kombinációjáról („Combining Probabilistic Safety Assessment and Deterministic Analysis”) a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség RER/9/095 projektje keretében megrendezett találkozón atomerőművek, nukleáris biztonsági hatóságok és tervező, illetve műszaki támogató intézmények képviseletében 16 ország 35 szakembere vett részt. Tekintettel a hazai rendezésre, a találkozón jelentős számú magyar szakember is részt tudott venni. A meghívott előadókon kívül a résztvevők saját nemzeti tapasztalataikról is beszámoltak, ismertetve az általuk követett módszereket. A találkozó végén a résztvevők megkapták az előadások, a szervezési anyagok és a találkozó során készített fényképek elektronikus változatát. A résztvevők hasznosnak tartották az előadásokat és a helyenként élénk vitákat. Elismerésüket kifejezték ki a gördülékeny szervezésért, a kedvező körülményekért és a találkozót jellemző jó hangulatért.

Tovább olvasom »