ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Szeminárium a nukleáris proliferációról

2008.06.10

A Magyar Külügyi Intézet 2008. június 6-án szemináriumot rendezett Budapesten “Nukleáris proliferáció az Euromediterrán térségben - jelenlegi trendek és politikai lehetőségek Európa számára” címmel. A szemináriumon előadást tartott Rónaky József, az OAH főigazgatója “Nukleáris energia: reneszánsz és globalizáció” címmel. "Nuclear energy: renaissance and globalization”
Rónaky József főigazgató
Országos Atomenergia Hivatal

Tovább olvasom »

Tájékoztató a szlovéniai Krŝko Atomerőműben, 2008. június 4-én történt eseményről

2008.06.04

2008. június 4-én magyar idő szerint 15:07-kor egy üzemi esemény történt a szlovéniai Krŝko Atomerőműben. A szlovén nukleáris biztonsági hatóság (SNSA) tájékoztatása szerint kismértékű, az erőmű normál üzemi rendszereivel kompenzálható (2,5 m3/h) mennyiségű primerköri hűtőközeg folyást észleltek. A folyás helye az egyik főkeringtető szivattyú közelében található. A kifolyó hűtőközeget a reaktort körülvevő nyomástartó acél szerkezet (konténment) környezeti kibocsátás nélkül magában tartja. A hűtőközeg radioaktív tartalma kizárólag a felaktiválódott korróziós termékekre korlátozódik. Az üzemeltető személyzet 19:30-ra az erőművet leállította. A leállításig körülbelül 11,2 m3 hűtőközeg került ki a primerkörből. A leállítás után a reaktor hűtőkörét nyomásmentesítik, így a folyás mértéke folyamatosan csökken. A reaktort a következő néhány nap alatt olyan hőmérsékletre hűtik, hogy a személyzet biztonságosan megállapíthassa a hűtőközegvesztés pontos helyét, és megszüntethesse a tömörtelenséget. Radioaktív kibocsátás a környezetbe nem történt, és nem is várható. A személyzet, a lakosság és a környezet védelmében nincs szükség óvintézkedésre. Az esemény előzetes besorolása a nemzetközi eseményskála szerint INES 0.

Tovább olvasom »

"Atomenergiáról - mindenkinek" ismeretterjesztő konferencia Szegeden

2008.05.28

Az Országos Atomenergia Hivatal a TIT Stúdió Egyesülettel, a Koch Sándor Csongrád megyei TIT szervezettel és a Szegedi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézetével közösen május 27-én ismeretterjesztő konferenciát rendezett „Atomenergiáról – mindenkinek” címmel a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjában. Az ezúttal negyedik alkalommal vidéken rendezett regionális konferencián az ismeretterjesztésben jártas neves előadók mindazokat a területeket áttekintették – az ionizáló sugárzást, a sugárzó izotópok orvosi alkalmazását, a nukleáris biztonság hazai és nemzetközi biztosítékait, az atomenergia jövőjét, az atomerőmű biztonságát és a radioaktív hulladékok kezelését – amelyek gyakran előfordulnak a médiában és érdekelhetik a lakosságot. A Központ előcsarnokában a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kiállítását tekinthették meg az érdeklődők. A szünetben a Magyar Nukleáris Társaság „Fiatalok a Nukleáris Energetikáért” szakcsoportja műszeres bemutató tartott, s az érdeklődők totó kitöltésével ellenőrizhették ismereteiket.

Tovább olvasom »

Gyakorlat a KFKI telephelyén (2008. május 15.)

2008.05.15

Az OAH Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya május 15-én átfogó gyakorlatot szervezett a KFKI csillebérci telephelyén. Ennek során nukleáris és radioaktív anyag lefoglalását szimulálták. A gyakorlat célja a talált, illetve lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedések gyakorlása, a csempészett nukleáris anyag felfedezését követően az intézkedő szervezetek és hatóságok közötti együttműködés begyakorlása, valamint a mérőszolgálatok felkészültségének ellenőrzése volt. (Az elhárítási tevékenység gyakorlása: Horváth Kristóf, főosztályvezető Országos Atomenergia Hivatal)

Tovább olvasom »

Felülvizsgálati értekezlet

2008.05.08

Az 1996. október 14-én hatályba lépett nukleáris biztonsági egyezmény végrehajtását értékelő negyedik felülvizsgálati értekezlet 2008. április 14-25. között ülésezett Bécsben. Az egyezménynek jelenleg 61 részes tagállama van, a felülvizsgálati értekezleten ezek közül 55 tagállam vett részt. Az értekezleten Maurice T. Magugumela (Dél-Afrikai Köztársaság) elnökölt.

Tovább olvasom »

Meghívó sajtóbemutatóra

2008.05.08

Az elmúlt 15 évben a nemzetközi szervezetek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a nukleáris és radioaktív anyagok illegális kereskedelmének megelőzésére, detektálására és a vonatkozó jogszabályi előírások betartására. Az OAH Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya átfogó gyakorlatot szervez május 15-én a KFKI csillebérci telephelyén. Ennek során nukleáris és radioaktív anyag lefoglalását szimulálják. A gyakorlat célja a talált, illetve lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedések gyakorlása, a csempészett nukleáris anyag felfedezését követően az intézkedő szervezetek és hatóságok közötti együttműködés begyakorlása, valamint a mérőszolgálatok felkészültségének ellenőrzése lesz. A gyakorlatban az OAH-n kívül részt vesz az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, az Országos Rendőrfőkapitányság, a Budapesti Rendőrfőkapitányság, a Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, az MTA Izotópkutató Intézet és az Izotópkutató Intézet Kft. A gyakorlat során sajtóbemutatót is rendezünk, amelyen a média képviselői megismerkedhetnek a talált, illetve lefoglalt, potenciálisan veszélyes radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekkel, s a veszély elhárításának folyamatával. A sajtóbemutató 2008. május 15-én, csütörtökön 9 órakor lesz a KFKI csillebérci telephelyén (Budapest XII. Konkoly Thege Miklós út 29-33). Kérjük a részvételi szándékot telefonon, faxon vagy e-mailen 2008. május 13-ig jelezni Besenyei Gábornénál (telefon: 436-4861, fax: 436-4843, e-mail: besenyei@haea.gov.hu), s megadni a belépéshez szükséges adatokat (név, szem. ig. szám.), hogy a belépést előzetesen engedélyeztetni tudjuk. Ha személygépkocsival kíván jönni, s akkor kérjük a gépkocsi rendszámát is. A bemutatón lehet fényképezni, és/vagy videofelvételeket készíteni.

Tovább olvasom »

Megjelent az OAH áprilisi Hírlevele

2008.05.06

a Hírlevél a Hírlevél melléklete (tartalomjegyzék)

Tovább olvasom »

Válogatás a NucNet híreiből - 2008. április

2008.05.06

Válogatás a NucNet híreiből

Tovább olvasom »

TSO szeminárium

2008.04.28

Az OAH Műszaki Főosztálya 2008. április 23-24-én tájékoztató szemináriumot szervezett a 2007. évi „Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)” keretében elvégzett legfontosabb kutatások eredmények ismertetésére. A rendezvényen a partner intézmények (TSO-k) munkatársai közül is sokan részt vettek. Az eredmények megismerése és az előadásokat követő eszmecsere segíti azt, hogy a műszaki megalapozó tevékenység eredményei jobban hasznosuljanak az OAH hatósági munkájában. Az összesen 12 előadásban az előadók elméleti és kísérleti kutatások eredményeit ismertették. A szeminárium előadói a BME Nukleáris Technikai Intézettől (NTI), a KFKI Atomenergia Kutató Intézettől (AEKI), a Villamosenergia Kutató Intézet Zrt.-től (VEIKI), a Pannon Egyetemről, a SOM Systemtől és az Országos Meteorológiai Szolgálattól (OMSZ) érkeztek. A partnerintézmények beszámoltak az OAH részére végzett műszaki megalapozó tevékenység (MMT) eredményeiről, illetve a náluk zajló kutatások fő irányairól és jövőbeli terveikről. A tizenkét kiválasztott téma ízelítőt nyújtott az ABA MMT 2007. évi „terméséből”, hiszen 2007-ben a program keretében 56 témakörben folyt munka az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatósága megbízásából.

Tovább olvasom »

Az Országgyűlés elfogadta az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentést

2008.04.15

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 8. §-a kötelezi az Országos Atomenergia Hivatalt, hogy jelentést készítsen a Kormánynak és az Országgyűlésnek az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról. A 2005. és 2006. évről készített jelentést megtárgyalta az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottsága, Gazdasági és informatikai bizottsága, Honvédelmi és rendészeti bizottsága, továbbá a bizottságok egyhangú támogatásával az Országgyűlés 2008. április 8-i ülése. A felszólalások során elhangzott, hogy az atomenergia 2005. és 2006. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés tudásigényes, felelősséget követelő tevékenységről ad számot, olyan területen, ahol az állam, a jogalkotó, az intézményrendszer, a műszaki tudományos intézetek és az iparág egyértelműen eredményesen teljesített. Az Országgyűlés 2008. április 14-i ülése a jelentést 341 ”igen” szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tovább olvasom »

Kitüntetések

2008.03.18

Nemzeti ünnepünk alkalmával a Köztársasági Elnök dr. Czottner Lászlónak, az OAH Jogi Önálló Osztály vezetőjének az Országos Atomenergia Hivatal jogi tevékenységének magas színvonalú ellátásáért a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét adományozta. Miniszteri elismerő oklevelet kapott Kissné Ugrai Emma, az OAH címzetes főmunkatársa és Macsuga Géza, az OAH főosztályvezetője. A díjakat az OAH-t felügyelő igazságügyi és rendészeti miniszter, dr. Draskovics Tibor adta át.

Tovább olvasom »

Válogatás a NucNet híreiből - 2008 március

2008.03.17

Válogatás a NucNet híreiből

Tovább olvasom »