ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Hírek

Nukleáris tudásbázis

2010.12.15

A nukleáris szakma hazai vezető intézményeinek képviselői 2010. december 15-én, az OAH székházában tartott találkozón aláírták a Magyar Nukleáris Tudásbázis Rendszer (MNTR) Működési Szabályzatát. A műszaki feltételek korábbi kialakítása után a Működési Szabályzat aláírásával megteremtődtek az MNTR működtetésének adminisztratív feltételei is és így megkezdődhet a magyar nukleáris szakma közös „elektronikus repozitóriumának” rendeltetésszerű használata. Az MNTR fő céljának tekinti az atomenergia hazai alkalmazása során felhalmozott, elsősorban Magyarországon létrejött szakmai ismeretek dokumentumainak összegyűjtését és megőrzését a jövő generációk számára, a nukleáris közösségen belüli információ megosztás elősegítését és egy folyamatosan aktualizált, közös tudásbázis létrehozását.

Tovább olvasom »

Nemzetközi biztosítéki szimpózium

2010.12.06

A tizenegyedik Nemzetközi Safeguards Szimpóziumot „Symposium on International Safeguards – Preparing for Future Verification Challenges” címmel 2010. november 1-5. között Bécsben rendezték. A szimpóziumnak a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség adott helyet; a szervezésben közreműködött az INMM (Institute of Nuclear Materials Management) és az ESARDA (European Safeguards Research and Development Association) is. A résztvevők száma meghaladta a 700 főt, akik közel 70 NAÜ tagállamból érkeztek. 73 szóbeli előadás hangzott el és 188 posztert mutattak be a négy párhuzamos szekcióban. Ezek mellett fórum- és panelbeszélgetéseket is tartottak, melyek során a meghívott országok képviselői egy-egy adott témakörről eszmecserét kezdeményeztek, amelyhez a hallgatóság szabadon hozzászólhatott. tovább

Tovább olvasom »

WENRA állásfoglalás

2010.12.01

Az európai országok és Svájc által létrehozott nukleáris biztonsági hatóságok szervezete (WENRA, www.wenra.org) állásfoglalást tett közzé, amelyben új, szigorúbb biztonsági célokat tűzött ki az új atomerőművekre. Az üzemelési tapasztalatok és technológiai fejlesztések figyelembevételével történő erőművi tervezés révén a WENRA biztosítani akarja, hogy a jövő atomerőművei még a jelenleg üzemelőknél is biztonságosabbak legyenek. A WENRA tagjai hangsúlyozzák, hogy az új atomerőművek tervezésénél fontos figyelembe venni a felhalmozott üzemelési tapasztalatokat, a balesetekből levont tanulságokat, a technológiai fejlesztéseket és a biztonsági értékeléseket. A WENRA törekedni fog arra, hogy az új atomerőművek biztonságára vonatkozó követelmények kidolgozásánál a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vegye figyelembe ezeket a szigorúbb biztonsági célkitűzéseket. Az állásfoglalás a 2010 januárjában kiadott WENRA jelentés és az azokra kapott vélemények figyelembevételével született. A WENRA 1999-ben jött létre azzal a céllal, hogy harmonizálja az európai atomerőművek biztonsági követelményeit legalább a közösen megállapított alapszinten. Az is célja, hogy elősegítse a biztonság folyamatos fejlesztését a jelenlegi és a jövőbeni atomerőművekre. A WENRA célkitűzései között az atomerőművek biztonsága mellett a radioaktív hulladékok kezelésének és az atomerőművek leszerelésének, valamint a hulladékok végleges elhelyezésének biztonsága is szerepel. A követelmények harmonizálása ezen a területen is folyik. A WENRA tevékenységében az Országos Atomenergia Hivatalt Lux Iván főigazgató-helyettes képviseli. WENRA állásfoglalás az új atomerőművek biztonsági célkitűzéseiről

Tovább olvasom »

„ATOMENERGIÁRÓL – MINDENKINEK” CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KONFERENCIA DEBRECENBEN

2010.11.18

A tudomány hónapja keretében az Országos Atomenergia Hivatal a TIT Stúdió Egyesülettel és a debreceni Atommagkutató Intézettel (MTA ATOMKI) 2010. november 17-én ismeretterjesztő konferenciát tartott „Atomenergiáról – mindenkinek” címmel Debrecenben a Kölcsey Konferencia Központban. Az immár nyolcadik alkalommal rendezett regionális konferencián ismeretterjesztésben jártas neves előadók mindazokat a területeket áttekintették, amelyek gyakran előfordulnak a médiában és érdekelhetik a lakosságot. A konferencián elhangzott előadások:

Tovább olvasom »

Az Európai Bizottság irányelv javaslata a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok kezeléséről

2010.11.10

Az Európai Bizottság 2010. november 3-án terjesztette be „A Tanács irányelve a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezeléséről” című javaslatát az Európai Tanácsnak és Európai Parlamentnek. Tovább

Tovább olvasom »

Előadások az OAH tevékenységéről

2010.11.08

A 2010. november 3.-5. között Barcelonában tartott Nemzetközi Nukleáris Energia Fejlesztési (INED) Fórumon a szervezők meghívására Lux Iván, az OAH főigazgató-helyettese előadást tartott "NPP Life-time Regulation -The Status of the Hungarian NPP" címmel a Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításával és bővítésével összefüggő hatósági feladatokról. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Bányászati Szakosztályának meghívására Lux Iván, az OAH főigazgató-helyettese november 2-án előadást tartott a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete székházában "Az atomenergia biztonságos alkalmazása és az OAH tevékenysége" címmel.

Tovább olvasom »

Magyar támogató program

2010.11.08

Magyarország 1991. óta nyújt támogatást a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) biztosítéki (safeguards) rendszerének megerősítésére. A magyar támogató program egyik részét képezi a NAÜ képzési rendszerének segítése, melynek keretében a kétévente megrendezésre kerülő kéthetes magyarországi tanfolyamra idén 2010. október 19.–29. között került sor. A NAÜ több éve egy 9 hónapos képzés keretében ismerteti meg a nukleáris iparral a fejlődő országok nukleáris területen dolgozó szakembereit. A képzés utolsó modulját – kéthetes folyamatos magyarországi tartózkodással – hazánk biztosítja. A hazai tanfolyamot ebben az évben is az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya koordinálta. Ennek keretében – a nukleáris létesítményekkel együttműködve – átfogó tájékoztatást kívánt nyújtani a magyar nukleáris iparról. Fogadókészségünk és együttműködésünk fontos része a nemzetközi safeguards rendszer erősítésében vállalt aktív szerepünknek. A tanfolyam témái között a hazai nukleáris üzemanyagciklus és a biztosítéki rendszer, az export-import engedélyezések és ellenőrzések, a nukleáris és radioaktív anyagok nyilvántartása és ellenőrzése, a szállítással kapcsolatos szabályozások és a nukleáris hulladék kezelés szerepelt. Az MTA Izotópkutató Intézet és az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet szakemberei gyakorlati foglalkozások keretében safegurads tevékenységük mellett bemutatták a vonatkozó méréstechnikákat is. A tanfolyam résztvevői szakmai látogatást tettek a Paksi Atomerőmű Zrt.-nél, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Oktatóreaktoránál, a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójáná, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban Bátaapátiban és a tanfolyam zárónapján megtekintették a Mecsek-ÖKO Környezetvédelmi Zrt. által felügyelt, bezárt mecseki uránbánya területét. A tanfolyam résztvevői november 3-án a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Safeguards Képzési Osztályán előadások keretében számoltak be a magyar tapasztalatokról. A beszámolón részt vettek az OAH, az MTA Izotópkutató Intézete és a Paksi Atomerőmű képviselői is.

Tovább olvasom »

Nukleáris kockázatot elemző szoftverfelhasználók találkozója

2010.11.05

A nukleáris területen világszerte ismert és alkalmazott Risk Spectrum kockázatelemző programcsaládot fejlesztő SCANDPOWER AB a program felhasználói részére első alkalommal rendezett találkozót, amelyet 2010. október 21-22.-én Budapesten, az OAH központjában tartottak. A magyar felhasználók számára különösen fontos volt a találkozó, mert ez a szoftver biztosítja a Paksi Atomerőmű legmodernebb, a különböző erőművi üzemállapotokat is magában foglaló eseményelemző és kockázat monitor alkalmazásainak fejlesztési környezetét. A résztvevők főként a programcsomag kockázat figyelő (Risk Watcher) moduljával kapcsolatos eddigi tapasztalatokat tekintették át, illetve megvitatták, hogy a felhasználók milyen további funkciókat szeretnének látni a program újabb verzióiban. A találkozón a nukleáris valószínűségi biztonsági elemzések területén meghatározó intézmények szakértői vettek részt. Tájékoztatás hangzott el a legújabb fejlesztésekről, az angol, bolgár, német, orosz és magyar alkalmazásokat ismertető szakértők beszámoltak tapasztalataikról és megvitatták a jövőbeni fejlesztési feladatokat. A találkozón az OAH részéről a fejlesztés alatt álló valószínűségi biztonsági elemzési (PSA) eszközök hatósági alkalmazásában érintett Berki Tamás és Neubauer István, az NBI Műszaki Főosztály munkatársai vettek részt. Johan Sörman, a SCANDPOWER képviselője nagyon sikeresnek ítélte a találkozót és elmondta, hogy a jövőben rendszeresen szerveznek hasonló találkozókat.

Tovább olvasom »

Elkészült a nemzeti jelentés

2010.11.04

A Nukleáris Biztonsági Egyezmény keretében elkészült az ötödik nemzeti jelentés. A jelentést – az érintett szervezetek bevonásával az OAH készítette el, majd a tárcaközi egyeztetés lefolytatása után a Kormány jóváhagyta. Magyarország a 2010. szeptember 1-jei határidővel a jelentés angol nyelvű változatát benyújtotta a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél. A jelentés teljes szövege megtekinthető az OAH honlapján. Az OAH Hírlevélben megjelentekkel ellentétben nem a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény (Joint Convention) keretében készült negyedik jelentésről van szó, azt ugyanis csak jövő októberben kell benyújtanunk. A tévedésért elnézést kérünk.

Tovább olvasom »

MEGHÍVÓ AZ „ATOMENERGIÁRÓL – MINDENKINEK” CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KONFERENCIÁRA DEBRECENBE

2010.11.03

A tudomány hónapja keretében az Országos Atomenergia Hivatal a TIT Stúdió Egyesülettel és a debreceni Atommagkutató Intézettel (MTA ATOMKI) 2010. november 17-én ismeretterjesztő konferenciát rendez „Atomenergiáról – mindenkinek” címmel Debrecenben a Kölcsey Konferencia Központban. Az immár nyolcadik alkalommal rendezett regionális konferencián ismeretterjesztésben jártas neves előadók mindazokat a területeket áttekintik, amelyek gyakran előfordulnak a médiában és érdekelhetik a lakosságot.

Tovább olvasom »

20 éves az INES-skála

2010.10.22

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség az INES-skála megszületésének 20. évfordulójáról egész napos előadássorozat keretében emlékezett meg Bécsben, a nemzeti INES koordinátorok kétévente szokásos találkozóján, amelyet 2010. október 11. és 15. között tartottak. A megemlékezésre meghívták az INES skála kialakításában aktívan résztvevő, a találkozókat elnöklő Richard Taylor brit nemzetiségű professzort, aki nyitóelőadásában emlékezett meg a skála kialakításának rögös útjáról. A professzoron kívül Franciaország, Belgium, Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, valamint az OECD NEA képviselője is előadást tartott az elmúlt 20 évben az INES-skálával kapcsolatban végzett tevékenységekről. A találkozón Magyarország mellett az INES-skálát alkalmazó további mintegy 40 ország is képviseltette magát.

Tovább olvasom »

Megjelent az OAH októberi Hírlevele

2010.10.20

a Hírlevél a Hírlevél melléklete (tartalomjegyzék)

Tovább olvasom »