ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Jubileumi kiadvány

2010.10.14

A 2009-es év a nukleáris fegyverek elterjedése elleni küzdelemben Magyarország számára jubileum volt, hiszen tíz éves múltra tekintett vissza hazánkban a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel kötött átfogó biztosítéki megállapodáshoz tartozó Kiegészítő Jegyzőkönyv és öt éves múltra az úgynevezett integrált biztosítéki rendszer. E jubileum kapcsán az OAH jubileumi kiadványt készített, amelyben áttekinti a nemzetközi biztosítéki rendszert és gyakorlatot, továbbá Magyarország úttörő szerepét a nemzetközi biztosítéki tapasztalatok bővítése és hazai megvalósulása tekintetében, elsősorban az utóbbi évtizedre koncentrálva. A kiadványban ezen túlmenően bemutatjuk és a nemzetközi rendszerekhez való kapcsolódás alapján elemezzük a nukleáris fegyverek elterjedése megelőzését elősegítő további hazai erőfeszítéseket is. Ide tartoznak a nukleáris export-import ellenőrzéshez, az Átfogó Atomcsend Egyezményhez, valamint a nukleáris anyagok illegális kereskedelme megakadályozásához kapcsolódó tevékenységek. Nukleáris non-proliferációs törekvések Magyarországon 1999-2009

Tovább olvasom »

Együttműködési megállapodás a SOM System Kft-vel

2010.09.27

Dr. Rónaky József az OAH főigazgatója, és Ördögh Miklós a SOM System Kft. ügyvezető igazgatója, 2010. szeptember 27-én írta alá a két szervezet közötti TSO Partneri együttműködési megállapodást. Az együttműködés többek között a nukleáris üzemagyag és a radioaktív hulladékok kezelésének, tárolásának, szállításának biztonsági kérdéseire, irányítástechnikával, programozható berendezésekkel és sugárvédelemmel kapcsolatos szakterületekre terjed ki. Az együttműködési megállapodás értelmében az OAH lehetőségeihez mérten hozzájárul ahhoz, hogy a TSO Partner tudományos-műszaki szakembergárdája a hatóságot támogató háttértevékenységét a nemzetközileg elfogadott színvonalon legyen képes ellátni. Ennek érdekében bevonja a TSO Partner szakembereit az MMT feladatok megoldásába, törekszik képzési és továbbképzési programokban való részvételük biztosítására, eszközökkel való ellátottságuk javítására.

Tovább olvasom »

Nukleárisbaleset-elhárítási tanfolyam

2010.09.20

Az Európai Bizottság által meghirdetett tender győzteseként az Országos Atomenergia Hivatal a 2010-2012. időszakban háromszor tart nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási tanfolyamot. A 2010. szeptember 13-17. között első alkalommal megrendezett TRANEM kurzuson 17 ország 25 résztvevője ismerkedett meg a nukleárisbaleset-elhárítási rendszer kialakításának alapjaival, a döntéstámogató rendszerek használatával, a különböző óvintézkedések kiválasztásának és végrehajtásának módszerével, valamint a nukleáris vagy radiológiai balesetek hosszú távú pszichikai és gazdasági hatásainak enyhítési lehetőségeivel. A tanfolyam végén a résztvevők teszten mérhették le az egy hét alatt szerzett tudásukat, valamint az érdekes és fordulatos baleset-elhárítási gyakorlat keretében ízelítőt kaphattak a nukleáris és sugárvédelmi elemzések folyamatáról, a nemzetközi és hazai kapcsolattartás, valamint a lakosság időbeni és hiteles tájékoztatásának fontosságáról.

Tovább olvasom »

OAH NYÍLT NAP A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI KERETÉBEN

2010.09.20

Az Országos Atomenergia Hivatal szeptember 18-án – csatlakozva a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz – nyílt napot tartott. A szombat délután 14 órakor kezdődött, s 15 és 16 órakor megismételt tájékoztatáson a résztvevőket Rónaky József főigazgató köszöntötte, majd Lux Iván, főigazgató-helyettes, illetve Petőfi-Tóth Katalin osztályvezető vetített-képes előadáson mutatta be az atomenergia biztonságos alkalmazását és az OAH tevékenységét. Horváth Kristóf főosztályvezető „Nukleáris anyagok szállításának biztonsága és védettsége” című előadása után Macsuga Géza főosztályvezető a nukleáris balesetek elhárításáról beszélt. A látogatás az OAH épületének alagsorában elhelyezett nukleárisbaleset-elhárítási központ (CERTA) megtekintésével folytatódott, ahol Petőfi Gábor főosztályvezető-helyettes, valamint Rétfalvi Eszter és Nyisztor Dániel egy nukleáris baleset szimulációján keresztül mutatták be a központ működését veszélyhelyzetben. A látogatók nagy érdeklődéssel fogadták a bemutatót, s számos kérdést tettek fel az OAH munkatársainak. Sokan nézték meg az épület előcsarnokában elhelyezett poszter kiállítást is, amely az OAH sokrétű tevékenységét mutatja be. A posztereknél Fichtinger Gyula, Vincze Árpád és Sáfár József segítette a tájékoztatást. Az OAH kezelésében lévő Központi Nukleáris Pénzügyi Alap finanszírozásában folyó, a radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos tevékenységet az első emeleten elhelyezett kiállításon Czoch Árpádné, Nagy Zsuzsa, Lovas Szilvia és Lázár István mutatta be a látogatóknak. A kivetítőn tájékoztató filmeket vetítettek a radioaktív hulladékok kezeléséről. Az elhangzott előadások: Az atomenergia biztonságos alkalmazása és az OAH tevékenysége - Lux Iván főigazgató-helyettes Nukleáris anyagok szállításának biztonsága és védettsége - Horváth Kristóf főosztályvezető Nukleáris balesetek elhárítása - Macsuga Géza főosztályvezető CERTA látogatás A résztvevők érdeklődését jelezte, hogy sokan vittek az előcsarnokban elhelyezett információs anyagokból és a látogatás végén nagy számban töltötték ki az erre az alkalomra készített tudástotót. A látogatók fogadásában és tájékoztatásában Vígh Ildikó, Ugrai Emma és Ligeti Ádám, a totó kitöltésében és értékelésében Beszédes Tamás, Csuvár Miklós, Pappné Ludányi Anett és Vajda-Katona Tünde segítettek. A totót helyesen kitöltők az OAH szlogenjével díszített tollat, illetve az RHK Kft. szóróanyagai valamelyikét kapták ajándékba. A nyílt napra is készült az ATOMKA figurájával ellátott matrica, valamint a kifesthető változat. A rendezvény iránti érdeklődést jól mutatja, hogy az OAH földszinti tanácsterme mindhárom alkalommal zsúfolásig megtelt, 180 látogatót fogadtunk. A vendégkönyvbe írt bejegyzések is jelzik a lakosság érdeklődését az atomenergia és az OAH tevékenysége iránt.

Tovább olvasom »

MEGHÍVÓ a „Radioaktív anyagok biztonságos szállítása” c. szemináriumra

2010.09.09

Az Országos Atomenergia Hivatal, együttműködve az USA Energiaügyi Minisztériumával, a Globális Veszélycsökkentési Kezdeményezéshez (Global Threat Reduction Initiative - GTRI) kapcsolódóan 2010. szeptember 21-22-én 9 órától az OAH földszinti tanácstermében „Radioaktív anyagok biztonságos szállítása” témakörben kétnapos szemináriumot szervez. A GTRI-t az USA Energiaügyi Minisztériuma indította el, s támogatja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és több ország is. A kezdeményezés egyik programjának célja a radioaktív anyagok szállítása biztonságának (safety) és védettségének (security) felmérése és növelése. A szeminárium során áttekintést kapunk a GTRI Transport Security Program részleteiről, a sugárforrások szállítása védettségének amerikai gyakorlatáról, a hazai helyzetről és az esetlegesen igénybe vehető amerikai támogatások lehetőségeiről, melyből indokolt esetben fizetni fogják a biztonságnövelő új megoldások költségeit. Ennek megfelelően a szemináriumon az amerikai fél mellett meghívottként részt vesznek az érintett magyar hatóságok, szervezetek és a szállítást, illetve fuvarozást végző egyes hazai cégek képviselői. A részletes program itt letölthető. További információ és jelentkezés: Dr. Vincze Árpád (Tel: +06-1-4364890, E-mail: vincze(kukac)haea.gov.hu)

Tovább olvasom »

MEGHÍVÓ AZ OAH NYÍLT NAPJÁRA

2010.09.07

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) szeptember 18-án a Kulturális Örökség Napjaihoz csatlakozva nyílt napot tart, amelyen vetítettképes előadáson mutatjuk be az OAH tevékenységét. Az OAH alapvető feladata a nukleáris létesítmények, a radioaktív és nukleáris anyagok biztonságával kapcsolatos államigazgatási és hatósági felügyelet. Az OAH székhelyén található a magyarországi nukleárisbaleset-elhárítás egyik korszerűen felszerelt központja, a CERTA, amelyben nukleáris, vagy radiológiai veszélyhelyzetekben, illetve gyakorlatok idején az OAH Balesetelhárítási Szervezete (BESZ) működik. Nukleáris veszélyhelyzet esetén a CERTA-ban történik a nukleáris létesítmény helyzetének értékelése, a környezeti radiológiai helyzet és a várható következmények előrejelzése, illetve a BESZ javaslatot tesz a döntéshozó szervek számára a lakosság védelmét célzó intézkedésekre. A CERTA központban rendelkezésre álló informatikai rendszer segíti e feladat elvégzését. A CERTA csak a Kulturális Örökség Napjai alkalmából tartott nyílt napon látogatható. Poszterkiállításon mutatjuk be a radioaktívhulladék kezelésével kapcsolatos tevékenységet. A látogatás szeptember 18-án, szombaton óránként (14, 15 és 16 órakor) induló csoportokban történik, s az előadások után a csoportok a CERTA-ban egy szimulált balesetet követve ismerkedhetnek meg a központ tevékenységével. A látogatás teljes időtartama kb. 1,5 óra. Mindenkit szeretettel várunk az OAH központjába (Cím: 1036 Budapest, Fényes A. u. 4.)

Tovább olvasom »

Elismerés az OAH honlapjának

2010.08.16

Az Átlátható Állam Kezdeményezés Kivele programjának keretében 2010-ben is elvégezték a minisztériumok és a háttérintézmények honlapjainak statisztikai elemzését. A 2008-ban indított Kivele program célja, hogy megvizsgálja, hogy a magyar államigazgatás szervei mennyire tartják be az elektronikus információ-szabadságról szóló 2005. évi XC. törvényből (Eitv) fakadó kötelezettségeket, s milyen adatközlési gyakorlatot követnek, azaz mennyiben tekinthetők jogkövetőnek ebből a szempontból a magyar állami intézmények. A jelentés megállapítja, hogy "A háttérintézmények és felügyelt szervezetek között a jogkövető magatartás tekintetében az első az Országos Atomenergia Hivatal."

Tovább olvasom »

Nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat az OAH-ban

2010.07.27

2010. július 8-án az OAH Balesetelhárítási Szervezete az Európai Bizottság nukleárisbaleset-elhárítási tanácsadó szerveként lépett működésbe az Európai Bizottság által szervezet ECURIE 3-as szintű gyakorlaton keretében. A gyakorlat feltételezett eseménye szerint Németországban a Brokdorf atomerőműben súlyos baleset történt. Az OAH Balesetelhárítási Szervezete elkezdte az esemény feldolgozását: megvizsgálta a meteorológiai viszonyokat, a német fél által szolgáltatott szimulált légköri kibocsátás adatokkal terjedésszámítást végzett, elemezte az esemény várható lefolyását és óvintézkedési javaslatokat fogalmazott meg, különös tekintettel az élelmiszer fogyasztás korlátozására. A magyar szakértők kapcsolatba léptek a német hatósággal is az elemzések kapcsán felmerült kérdések tisztázása érdekében. A gyakorlat során az OAH segített pontosítani az Európai Bizottság által kiadandó sajtóközleményt. A gyakorlat sikeresen zárult, az OAH Balesetelhárítási Szervezete megfelelő időn belül képes volt tanácsadói feladatai ellátására és a nemzetközi szervezetekkel való kommunikáció felvételére. A gyakorlat során összegyűjtött tapasztalatokat értékeljük, az észrevételekről jelentés készül, amelynek tapasztalatait visszacsatoljuk a hazai és a nemzetközi baleset-elhárítási felkészülésbe.

Tovább olvasom »

Hatósági Fórum az OAH-ban

2010.06.29

Az OAH kezdeményezésére június 29-én Hatósági Fórum keretében egyeztettek az OAH, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, a Vidékfejlesztési Minisztérium, az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Magyar Energia Hivatal, a Paksi Atomerőmű ZRt., az MVM és a SOM System Mérnöki Iroda szakemberei. Az egyeztetés célja az új atomerőmű telephelyének engedélyezésével kapcsolatos tartalmi és dokumentációs kérdések tisztázása, és a telephely nukleáris biztonsági engedélye, valamint más hatóságok önálló eljárásai közti időbeli viszony megbeszélése volt. Az önálló eljárások között szerepel a területileg illetékes Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség környezetvédelmi, vagy a Magyar Energia Hivatal létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárása. A Hatósági Fórumon a szakértők egyeztették arról, hogyan vesznek részt egymás eljárásaiban. Javaslatot tettek az eljárások egyszerűsítésére, az államigazgatási eljárások harmonizálására, s az eljárások számának csökkentésére. A Hatósági Fórumon elhangzott előadások: Lux Iván, Lehota Mihály, Tóth András (OAH): "Az OAH szabályozás-tervezetének rövid ismertetése" Fichtinger Gyula (OAH): "NBSZ 7. kötet: Telephely értékelés és vizsgálat" Petőfi-Tóth Katalin (OAH): "Nukleáris létesítmények telephely vizsgálatának és értékelésének módszertana és az engedélykérelmet megalapozó dokumentáció tartalma" Ördögh Miklós (SOM System Kft.): "A telephely engedélyezési eljárás szakhatósági kapcsolatai"

Tovább olvasom »

Nukleáris Újságíró Akadémia hallgatói az Országos Onkológiai Intézetben

2010.06.28

A Magyar Szakújságírók Egyesülete és az Országos Atomenergia Hivatal együttműködésében szervezett Nukleáris Újságíró Akadémia résztvevői június 24-én dr. Kásler Miklós főigazgató meghívására az Országos Onkológiai Intézetbe látogattak. A rendezvény témája az atomenergia orvosi alkalmazása volt. Az újságírók dr. Varjas Géza bevezetője után kis csoportokban meglátogatták a sugárterápiai, a nukleáris medicina és a röntgen, MR, CT átvilágítási részlegeket. Az Intézet munkatársai a látogatás során igen tartalmas tájékoztatókkal avatták be a résztvevőket a daganatos betegségek gyógyításában alkalmazott legújabb nukleáris eljárásokba, bemutatták a különféle berendezéseket és műszereket is. Az újságírók érdeklődését jelezte a résztvevők nagy száma és a sok kérdés, amelyekre jól érthető és a részleteket is megvilágító válaszokat kaptak.

Tovább olvasom »

Nukleáris Újságíró Akadémia hallgatói az OAH-ban

2010.05.26

A Magyar Szakújságírók Egyesülete és az Országos Atomenergia Hivatal együttműködésében szervezett Nukleáris Újságíró Akadémia májusi rendezvényét az OAH épületének alagsorában elhelyezett nukleárisbaleset-elhárítási központban, a CERTA-ban május 25-én tartották. Dr. Lux Iván főigazgató-helyettes vetített-képes előadáson ismertette az atomenergia biztonságos alkalmazását és az OAH tevékenységét, majd dr. Petőfi Gábor főosztályvezető-helyettes, valamint Kantavári Anita és Nyisztor Dániel egy nukleáris baleset szimulációján keresztül mutatták be a központ működését veszélyhelyzetben. A mintegy 25 újságíró nagy figyelemmel követte az előadásokat, s számos kérdést tettek fel az előadóknak. Lux Iván: Az atomenergia biztonságos alkalmazása és az OAH tevékenysége Kantavári Anita, Nyisztor Dániel, Petőfi Gábor, Rétfalvi Eszter: CERTA bemutató

Tovább olvasom »