ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Egyeztető megbeszélések a KKB Titkárság és Operatív Törzs vezetőivel

2009.06.12

A katasztrófavédelmi törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. számú kormányrendelet legutóbbi módosításával 2009. május 1-től kezdődően jelentős változások léptek életbe az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszer vezetését, felépítését és működését illetően. Az OAH-t érintő legfontosabb változások egyike az, hogy a módosított kormányrendelet az OAH főigazgatójának felelősségi körébe helyezi a Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB) szakmai munkaszervének, a Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottságnak a vezetését. Erre az új feladatra való felkészülés érdekében Rónaky József, az OAH főigazgatója 2009. május 27-én a KKB Titkárság, 2009. június 10-én pedig az Operatív Törzs vezetőjénél tett munkalátogatást. A munkalátogatások során egyeztették a Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság vezetésével, működésével, elhelyezésével, valamint az Operatív Törzzsel való együttműködéssel kapcsolatos kérdéseket. A baráti hangulatú megbeszéléseken körvonalazódott az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszer új működési modellje, amelyben elkülönülnek a döntés-előkészítés, döntéshozatal és végrehajtás felelősségei. Egyeztették, hogy a nukleáris veszélyhelyzet elhárításával foglalkozó specifikus részleteket az atomtörvény felhatalmazása alapján kiadott, jelenleg éppen felülvizsgálat alatt álló 248/1997. (XII. 20.) Korm. számú kormány-rendeletben jelenítik meg.

Tovább olvasom »

ESARDA ülés

2009.06.02

Az Európai Biztosítéki Kutatási és Fejlesztési Szervezet (European Safeguards Research and Development Association, ESARDA) kétévente megrendezett szimpóziumára idén május 26-28 között került sor. A rendezvénysorozat 31. rendezvényének színhelye Vilnius volt. A rendezvényen Magyarországot öten képviselték: Dr. Széles Éva, és Huszti József (MTA Izotópkutató Intézet), Pásztor Csaba (Paksi Atomerőmű Zrt.), valamint Dr. Horváth Kristóf és Dr. Stefánka Zsolt az OAH képviseletében. A rendezvény során több munkacsoport és az ESARDA vezetőség ülésére is sor került. Magyarországot az Irányító Testületben az ESARDA alelnökeként Dr. Horváth Kristóf képviselte, míg Dr. Stefánka Zsolt a Roncsolásos Elemezés Munkacsoportjának (Destructive Analysis Working Group) tagjaként vett részt az üléseken. Az MTA IKI munkatársai két szóbeli és két poszter előadást tartottak a rendezvényen. A konferenciát Dr. Horváth Kristóf az ESARDA alelnökének záróbeszéde zárta, melyben bejelentette, hogy a következő ESARDA konferenciát 2011-ben Budapesten rendezik.

Tovább olvasom »

TSO SZEMINÁRIUM

2009.06.02

Az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatóságának Műszaki Főosztálya 2009 tavaszán negyedik alkalommal rendezte meg „Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)” című program keretében született műszaki-tudományos eredményeket bemutató szemináriumát.

Tovább olvasom »

Meghívó

2009.05.26

az Országos Atomenergia Hivatal, a TIT Stúdió Egyesület és a Merlin Energia ‘Atomenergia és biztonság“ címmel, havi rendszerességgel megrendezésre kerülő beszélgetéssorozatának ötödik előadására, amelyet 2009. május 28-án tartunk a Merlin Színház kávézójában "Az atomenergia jövője" címmel. Az atomenergia meghatározó szerepet játszik napjainkban a fejlett világ villamosenergia-ellátásában: az EU-ban és Magyarországon felhasznált áram körülbelül harmada származik atomerőművekből. A legtöbb országban a meglévő, könnyűvizes reaktorok üzemidő-hosszabbítására készülnek, valamint több helyen új termelőegységek építésén vagy az építkezés előkészítésén dolgoznak. A földgázellátási problémák, a klímaváltozási célkitűzések, az ellátásbiztonság növelésének igénye is arra hívják fel a figyelmet, hogy az atomenergia nem nélkülözhető a következő évtizedekben sem az energiamixből. A beszélgetés során Aszódi Attila egyetemi docens, a BME Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója bevezető előadásában az aktuális folyamatokat és trendeket foglalja össze, valamint igyekszik a jövőbe tekinteni a nukleáris üzemanyagciklus területén is. A bevezető előadás után várják a résztvevők kérdéseit. A MERLIN kávézóban. (1052 Budapest, Gerlóczy utca 4.) 17.30-kor kezdődő beszélgetéseket Pécsi Krisztina újságíró vezeti. A beszélgetésekről a Magyar Katolikus Rádió hangfelvételt készít, s a beszélgetést követő második szerdán a "Délutáni beszélgetések" című műsor keretében sugározza a beszélgetés szerkesztett változatát. A MERLIN Színház beszélgetés sorozatán a részvétel ingyenes, előzetes regisztráció után (info@tit.hu, 36-1-466-9019, 06-20-444-0635) minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Az előadás fóliáit a beszélgetést követő napon megtalálják az OAH honlapján.

Tovább olvasom »

ATOMENERGIÁRÓL – MINDENKINEK” CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KONFERENCIA GYŐRBEN

2009.05.22

Az Országos Atomenergia Hivatal a TIT Stúdió Egyesülettel és a Széchenyi István Egyetemmel közösen május 21-én ismeretterjesztő konferenciát rendezett „Atomenergiáról – mindenkinek” címmel Győrben a Széchenyi István Egyetemen. Az ezúttal hatodik alkalommal rendezendő regionális konferencián az ismeretterjesztésben jártas neves előadók mindazokat a területeket áttekintették – az ionizáló sugárzást, az atomerőmű biztonságát, az atomenergia jövőjét, a nukleáris biztonság hazai és nemzetközi biztosítékait, a radioaktív hulladékok kezelését – amelyek gyakran előfordulnak a médiában és érdekelhetik a lakosságot. A konferenciateremben a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kiállítását tekinthették meg az érdeklődők. A szünetben a Magyar Nukleáris Társaság „Fiatalok a Nukleáris Energetikáért” szakcsoportja műszeres bemutató tartott. A konferencián elhangzott előadások:

Tovább olvasom »

Regionális műhelytalálkozó

2009.05.22

A valószínűségi biztonsági értékelés és determinisztikus elemzés egyesítése (Combining Probabilistic Safety Assessment and Deterministic Analysis) címmel regionális műszaki találkozónak adott otthont az OAH 2009. május 11-15. között. A RER/9/095 regionális projekt keretében megrendezett Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) találkozón atomerőművek, nukleáris biztonsági hatóságok és tervező, illetve műszaki támogató intézmények képviseletében 13 ország és a NAÜ 38 szakembere vett részt. A találkozón sok magyar résztvevő is volt. A VEIKI két munkatársa, Lajtha Gábor és Karsa Zoltán plenáris előadást tartottak „Analysis of Severe Accident Phenomena for Level 2 PSA” és „Overview of Deterministic Safety Analyses within the Level 1 PSA of NPP Paks and Identification of Further Developmental Needs” címmel. A meghívott előadókon kívül, a résztvevők saját nemzeti tapasztalataikról és az általuk követett módszertanról nemzeti előadások keretében számoltak be. A találkozó végén a résztvevők CD-re másolva vehették át valamennyi előadás, szervezési anyag és a találkozó során készített fényképek elektronikus változatát. Az érdeklődést jelezték az előadásokat követő élénk viták.

Tovább olvasom »

Megjelent az OAH útmutatója a radioaktív anyagok csomagolásával összefüggő ügyekben benyújtandó engedély-kérelmek összeállításához

2009.05.15

Az Útmutató a radioaktív anyagok csomagolásával összefüggő – a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok és nemzetközi egyezmények rendelkezései szerint az illetékes nemzeti hatóság jóváhagyását igénylő – ügyekben benyújtandó engedély-kérelmek összeállításához megtalálható honlapunkon a Letöltések/Útmutatók/Egyéb útmutatók, valamint a Közérdekű adatok/Tevékenységre- működésre vonatkozó adatok /A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok/Radioaktív anyag szállításának jóváhagyása menüpontokban.

Tovább olvasom »

Megjelent az OAH májusi Hírlevele

2009.05.14

a Hírlevél a Hírlevél melléklete (tartalomjegyzék)

Tovább olvasom »

Gyimesi Zoltán díj

2009.05.04

A Gyimesi Zoltán díjat az atomenergia alkalmazásának biztonsága, a nukleáris biztonság fejlesztése érdekében kifejtett eredményes és kiemelkedő munka elismerésére alapították. Ebben az évben Adorján Ferenc, az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatóságának vezető főtanácsosa szakmai sokoldalúsága, lényeglátása és kiemelkedő problémamegoldó képessége elismeréséül kapta meg a díjat, amelyet Hónig Péter közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter az OAH-ban rendezett ünnepségen adott át.

Tovább olvasom »

MEGHÍVÓ AZ „ATOMENERGIÁRÓL – MINDENKINEK” CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KONFERENCIÁRA

2009.04.27

Az Országos Atomenergia Hivatal a TIT Stúdió Egyesülettel és a Széchenyi István Egyetemmel közösen május 21-én ismeretterjesztő konferenciát rendez „Atomenergiáról – mindenkinek” címmel Győrben a Széchenyi István Egyetemen (9026 Győr, Egyetem tér 1.). Az ezúttal hatodik alkalommal rendezett regionális konferencián az ismeretterjesztésben jártas neves előadók mindazokat a területeket áttekintik – az ionizáló sugárzást, az atomerőmű biztonságát, az atomenergia jövőjét, a nukleáris biztonság hazai és nemzetközi biztosítékait, a radioaktív hulladékok kezelését – amelyek gyakran előfordulnak a médiában és érdekelhetik a lakosságot. A konferenciateremben a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők. A szünetben a Magyar Nukleáris Társaság „Fiatalok a Nukleáris Energetikáért” szakcsoportja műszeres bemutató tart.

Tovább olvasom »

Az OAH minőségirányítási rendszerének felülvizsgálata

2009.04.07

Az OAH-nak 2003 januárja óta tanúsított minőségirányító rendszere van. A tanúsítás érvényességi ideje 3 évre szól. A tanúsító és a megújító auditok közötti időszakban az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerint évente felügyeleti auditot hajt végre az OAH által megbízott külső szervezet. Hároméves működést követően a rendszert megújító auditok keretében vizsgálják felül. 2009. március 2-án sikeresen lezajlott az OAH minőségirányítási rendszerének harmadik megújító auditja, amelyet a Magyar Szabványügyi Testület szakemberei végeztek. Az auditot az OAH részéről Bódis Zoltánné minőségügyi vezető koordinálta. A felülvizsgálat megállapította, hogy az OAH minőségirányítási rendszere „Az atomenergia békés célú és biztonságos alkalmazásának felügyelete” terén megfelel az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményeinek. A tanúsítványt március 23-án ünnepélyes keretek között adták át.

Tovább olvasom »

Nukleáris veszélyhelyzeti illetékes hatóságok találkozója

2009.03.27

A csernobili baleset után a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) által kezdeményezett és széles nemzetközi támogatással létrehozott, a nukleáris veszélyhelyzeti gyors értesítésről és a segítségnyújtásról szóló két nemzetközi egyezmény nevesíti a tagállamok illetékes hatóságát („Competent Authority”). Nemzetközi kapcsolattartási pontként működve az illetékes hatóságokra komoly felelősség hárul. A tagállam területén kialakuló nukleáris veszélyhelyzetről az illetékes hatóság riasztja a NAÜ-t és a bilaterális egyezmények szerinti országokat, majd a továbbiakban rendszeres tájékoztatást ad a veszélyhelyzet alakulásáról és a szükséges óvintézkedések végrehajtásáról. A tagállamok illetékes hatósága fogadja a NAÜ-n keresztül vagy a veszélyeztetett állam által közvetlenül nyújtott tájékoztatást, valamint az egyes veszélyhelyzeti feladatok ellátásához szükséges nemzetközi segítséget is az illetékes hatóságukon keresztül kérik. Magyarországon az OAH látja el az illetékes hatóság szerepét.

Tovább olvasom »