ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Hírek

SZEMINÁRIUM A FIZIKAI VÉDELEMRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ ENGEDÉLYEZÉSI, JELENTÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZERRŐL SZÓLÓ 190/2011. (IX. 19.) KORM. RENDELETRŐL Országos Atomenergia Hivatal 2012. január 17-19.

2012.01.20

A szemináriumon elhangzott előadások:

Tovább olvasom »

Hirdetmény közigazgatási hatósági engedélyezési eljárás megindításáról

2012.01.12

Engedélyezési eljárás megindítása a Paksi Atomerőmű 1. blokkjának üzemidő hosszabbítására

Tovább olvasom »

Nukleáris terrorizmus: Magyarország a második legbiztonságosabb ország

2012.01.12

Az atomfegyverek elemzésével foglalkozó washingtoni székhelyű intézet (NTI) szakértői megvizsgálták a világ összes országát, ahol atomfegyver előállítására alkalmas, magasan dúsított uránt vagy plutóniumot tárolnak. Ezek közül kiemelten kezelték azt a 32 országot, ahol legalább egy kilogramm található ezekből az anyagokból. Az intézet a nukleáris anyagok védettségi indexe alapján rangsorolta az országokat. Az index öt kritérium alapján készült. Vizsgálták a tárolt hasadóanyagok mennyiségét, a tárolók védelmét és hozzáférhetőségét, a nemzetközi előírások betartását és az átláthatóságot, a politikai stabilitást és a korrupció lehetőségét. Figyelembe vették azt is, hogy az adott országban vannak-e olyan csoportok, amelyek szert akarnak tenni ilyen anyagokra. Az index egyedülálló eszköz a nukleáris anyagok védettségi állapotának értékelésére, nem létesítményről-létesítményre vizsgálja a védettséget, hanem az egyes államok nyilvánosan elérhető védettségi gyakorlatát és feltételeit jelző indikátorok alapján áll össze. Nukleáris védettség szempontjából a rangsor élén Ausztrália áll, s Magyarország a második legbiztonságosabb országként szerepel. Building a Framework for Assurance, Accountability, and Action (NTI report) A nukleáris anyagok védettsége területét érintő nemzetközi egyezményekben vállalt feladatok végrehajtásának ellenőrzése az Országos Atomenergia Hivatal feladata. tovább

Tovább olvasom »

Nemzeti jelentés a Paksi Atomerőmű Célzott Biztonsági felülvizsgálatáról

2012.01.02

Nemzeti Jelentés (2011. december 29)

Tovább olvasom »

Független műszaki szakértőket Minősítő Bizottság alakuló ülése

2011.12.27

2011. december 15-én tartotta alakuló ülését a független műszaki szakértőket Minősítő Bizottság, amelynek tagjait az Országos Atomenergia Hivatal és a Magyar Mérnöki Kamara vezetői jelölték ki közös megegyezéssel. A 247/2011 (XI.25.) Korm. rendelet szerinti szakértő-minősítési eljárásában a Minősítő Bizottság állapítja meg, hogy a kérelmező végzettsége és szakmai tapasztalatai megfelelnek-e a szakértői tevékenység gyakorlásához. A folyamatot szabályozó Minősítési Ügyrend szerint magyar és EGT állampolgárok esetén a Magyar Mérnöki Kamarához kell benyújtani a jogosultság kérő lapokat. A folyamatról bővebb tájékoztatás található a Magyar Mérnöki Kamara honlapján: http://mmk.hu/?p=10968

Tovább olvasom »

Felhívás

2011.12.19

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelettel kapcsolatban egy napos szemináriumokat hirdet. 2011. október 04-én hatályban lépett, az Atomtörvény 67. §-ának q) és r) pontja alapján kiadott, az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet. A rendelet 32. § által előírt engedélykérelmek elkészítése elősegítésére, a nukleáris anyagok, radioaktív sugárforrások alkalmazása, tárolása illetve szállítása fizikai védelmi terve követelményeiről az alábbi szemináriumok kerülnek megrendezésre. A szemináriumok időpontja és témája: 2012. január 17. 09:00 – 12:00 – B-szintű fizikai védelmi terv – alkalmazás, tárolás 13:00 – 16:00 – B-szintű fizikai védelmi terv – szállítás 2012. január 18. 09:00 – 12:00 – C-szintű fizikai védelmi terv – alkalmazás, tárolás 13:00 – 16:00 – C-szintű fizikai védelmi terv – szállítás 2012. január 19. 09:00 – 12:00 – D-szintű fizikai védelmi terv – alkalmazás, tárolás 13:00 – 16:00 – D-szintű fizikai védelmi terv – szállítás A szemináriumok helye: OAH földszinti tárgyalóterme (1036 Budapest, Fényes Adolf u.4.) A szemináriumokon legkésőbb 2012. január 15-ig történt előzetes regisztrációt követően, egyszerre 30 fő vehet részt. A részvételi igényeket kérjük a szakal@haea.gov.hu elektronikus címre elküldeni. A regisztráció a bejelentések sorrendjében történik, melyről visszaigazolást küldünk.

Tovább olvasom »

Fórum a stressz teszt nemzetközi felülvizsgálatáról

2011.12.14

A Célzott Biztonsági Felülvizsgálatot (stressz teszt) az Európai Tanács felhívására minden európai atomerőművel rendelkező ország elvégzi. Az európai országokból 2011. december 31-ig beérkező jelentéseket - így az OAH nemzeti jelentését is - az EU Bizottság szervezésében 2012. első felében nemzetközi felülvizsgálatnak (peer review) is alávetik. A stressz tesztről részletes tájékoztatás található az EU nukleáris biztonsági hatósági vezetőinek csoportja (ENSREG) honlapján (http://www.ensreg.eu/EU-Stress-Tests). Az EU Bizottság a stressz teszttel kapcsolatos folyamatok átláthatóságát, s a lakosság tájékoztatását biztosítani kívánja, ezért 2012. január 17-én Brüsszelben nyilvános fórumot tart. A fórum célja a nemzetközi felülvizsgálati folyamat részleteinek áttekintése, s a folyamattal kapcsolatos észrevételek összegyűjtése. Az egynapos rendezvény programja kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők a stressz teszt felülvizsgálati folyamatával kapcsolatos kérdéseket megvitassák. A rendezvény mellett az EU Bizottsága lehetőséget kíván teremteni arra is, hogy az érdeklődők kérdéseket tehessenek fel, kifejthessék álláspontjukat a stressz teszt felülvizsgálati folyamatával kapcsolatban. A kérdéseket, észrevételeket január 1. és 20. között lehet beküldeni az ENSREG honlapján található címre (http://pfeust.jrc.ec.europa.eu), a kérdezők anonimitását biztosítják. A 2012. január 17-én tartandó "Public meeting on Stress test and Peer reviews" című fórumon minden érdekelt fél képviselői részt vehetnek, így a hatóságok, az üzemeltetők, a szakmai és civil szervezetek, valamint az érdeklődő lakosság. Az ülés nyilvános, de a terem korlátozott befogadóképessége miatt előzetes regisztrációhoz kötött. A magyar résztvevőknek az Országos Atomenergia Hivatalhoz kell elküldeni a kitöltött jelentkezési lapot (a hamar(kukac)haea.gov.hu címre), s az EU Bizottság személyre szóló meghívólevelet fog küldeni a jelentkezőnek. Az ülés nyelve angol, tolmácsolást nem tudnak biztosítani. Részvételi díj nincs, az utazásról és a szállásról minden résztvevőnek magának kell gondoskodnia. A beküldött, illetve a Fórumon elhangzott kérdéseket, véleményeket figyelembe veszik a felülvizsgálat során, megvitatásuk a folyamat végén tartandó második nyilvános ülésen lesz, amelyre az Európai Tanácsnak benyújtandó jelentés elkészítése után, előreláthatóan 2012. április végén, május elején kerül sor.

Tovább olvasom »

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség biztosítéki rendszerének megerősítésére nyújtott hazai támogató program feladatainak áttekintése az OAH-ban

2011.12.13

2011. november 23-án kétoldalú megbeszélésre került sor az OAH-ban a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség biztosítéki rendszerének megerősítésére nyújtott hazai támogató program feladatainak áttekintésére. A NAÜ képviselői köszönetüket fejezték ki hazánk 20 éves tevékenységéért ezen a területen. Dr. Vincze Árpád a támogató program hazai koordinátora hangsúlyozta a hazai szerepvállalást a biztosítéki rendszert támogató új technológiák és módszerek kifejlesztésében. tovább

Tovább olvasom »

„ATOMENERGIÁRÓL – MINDENKINEK” CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KONFERENCIA SZEGEDEN

2011.12.09

Az Országos Atomenergia Hivatal a TIT Stúdió Egyesülettel és a Szegedi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézetével közösen 2011. december 8-án ismeretterjesztő konferenciát rendezett „Atomenergiáról – mindenkinek” címmel Szegeden a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjában. Az immár kilencedik alkalommal rendezett regionális konferencián ismeretterjesztésben jártas neves előadók mindazokat a területeket áttekintették, amelyek gyakran előfordulnak a médiában és érdekelhetik a lakosságot. A konferencián elhangzott előadások: tovább

Tovább olvasom »

Megérkezett az üzemidő hosszabbítási engedélykérelem

2011.12.06

A Paksi Atomerőmű Zrt. 2011. december 5-én benyújtotta az 1. blokk tervezett üzemidőn túli üzemeltetésére vonatkozó engedélykérelmet. Az üzemidő meghosszabbítására irányuló nukleáris biztonsági hatósági eljárást a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011 (VII.11.) Korm. rendelet szabályozza. A tervezett üzemidő lejárta előtt egy évvel (az 1. blokk esetén 2011-ben) kell benyújtania az engedélyesnek a tervezett üzemidőn túli üzemeltetés engedélyezésére vonatkozó kérelmét, amelynek tartalmaznia kell az üzemidő meghosszabbításának előkészítését szolgáló sokrétű műszaki tevékenység addigi eredményeit. Ez a tevékenység kiterjed az öregítő hatások és a kezelést igénylő öregedési folyamatok meghatározására, az érintett rendszerek és rendszerelemek állapotának felmérésére, a már működő öregedéskezelési programok értékelésére, és szükség szerinti módosítására, illetve új programok kidolgozására. A Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbításának a kérelemben részletezett szakértői vizsgálatok szerint műszaki vagy biztonsági akadálya nincs. Az engedélykérelem beérkezését követően az OAH megkezdte annak értékelését. A Paksi Atomerőmű 2008 végén nyújtotta be a nukleáris biztonsági hatósághoz a blokkok tervezett üzemidején túli üzemeltetés feltételeinek megteremtésére és az üzemeltethetőség igazolására kidolgozott programját, amelyet az OAH értékelt és bizonyos feltételek előírása mellett elrendelte annak végrehajtását. A program egyes feladatai végrehajtásának ellenőrzésére az OAH ellenőrzési tervet állított össze, amelynek keretében folyamatosan vizsgálta a lényeges feladatok teljesítését. A tervezett 30 éves üzemidő meghosszabbítása érdekében a Paksi Atomerőműnek blokkonként kell benyújtania a program sikeres végrehajtása eredményeként született, dokumentumokkal alátámasztott engedélykérelmet.

Tovább olvasom »

Bolgár NAÜ ösztöndíjasok az OAH-ban

2011.12.05

Az Országos Atomenergia Hivatal 2011 novemberében 2 hétre fogadta Yuriy Grigorov és Orlin Velichkov urakat, a Bolgár Atomenergia Hivatal NAÜ ösztöndíjjal Magyarországra érkezett munkatársait. Bolgár vendégeink valószínűségi biztonsági elemzés, kockázat szempontú döntéshozatal, hatósági engedélyezés és ellenőrzés témában több előadást hallhattak a Nukleáris Biztonsági Igazgatóság munkatársaitól. Vendégeink részére számos szakmai látogatást szerveztünk, többek között a Paksi Atomerőmű Zrt. és a NUBIKI Kft. PSA-val foglalkozó csoportjaihoz is. Ezúton fejezzük ki köszönetünket a szívélyes fogadtatásért és a magas színvonalú szakmai bemutatókért, amelyben vendégeinket részesítették.

Tovább olvasom »