ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Nukleáris Biztonsági Egyezmény felülvizsgálati értekezlet

2011.04.18

A Nukleáris Biztonsági Egyezmény háromévenként megrendezett felülvizsgálati konferenciája 2011. április 4-14. között zajlott Bécsben. Az Egyezmény célja a magas szintű nukleáris biztonsági követelmények elérése és megőrzése, valamint a nemzetközi együttműködés javítása. A találkozó első hetében az Egyezmény aláíró államai hat kisorsolt, párhuzamosan ülésező csoportban áttekintették és értékelték egymás biztonsági intézkedéseit az országok előzetesen benyújtott nemzeti jelentései alapján. Az egyes ország-csoportok összefoglaló jelentéseit az április 11-14. közötti plenáris ülésszakon vitatták meg a résztvevők. Magyarország a 6. csoportban, április 8-án tartotta tájékoztató előadását. Az előadást Rónaky József főigazgató kezdte az ország energiapolitikájának és nukleáris programjának ismertetésével. Tóth János főosztályvezető (PA Zrt.) a Paksi Atomerőmű biztonságával összefüggő legfontosabb átalakításokat és terveket ismertette, kiemelt hangsúlyt adva az üzemidő-hosszabbítás és a súlyosbaleset-kezelés kérdésköreinek. Részletesen kitért az erőmű tervezett bővítésének előkészítő lépéseire is. Az előadás harmadik részében Lux Iván főigazgató-helyettes összefoglalta az előző felülvizsgálati konferencia óta végzett fontosabb hatósági tevékenységeket, a korábbi kihívásokra adott válaszokat, a jövő feladatait és kihívásait, és röviden vázolta a nemzeti jelentéshez a nemzetközi közösség által feltett kérdésekre adott válaszokat. Az előadást számos kérdés követte, amelyek a magyarországi nukleáris program és a hatósági munka részleteire vonatkoztak, a magyar résztvevők a kérdésekre kimerítő válaszokat adtak. A japán atomerőmű baleset óta ez volt az első hivatalos nukleáris biztonsággal foglalkozó nemzetközi szakértői rendezvény, ennek fényében a konferencián a fő hangsúly a fukushimai baleset tanulságaira és a nukleáris balesetek megelőzésére összpontosult. Az értekezlet közös nyilatkozatot fogadott el a fukushimai atomerőmű balesetről, valamint a japán balesetre fókuszáló rendkívüli konferencia összehívását határozta el 2012. augusztus 27-31 között. A fukushimai baleset tanulságai alapján a szerződő államok 3 hónappal a rendkívüli konferencia előtt nemzeti jelentést készítenek nukleáris biztonsági helyzetükről. A konferencia elnökének értékelése szerint a japán események hatására időszerűvé válik a Nukleáris Biztonsági Egyezmény megerősítése és a nemzetközi együttműködés még hatékonyabbá tétele.

Tovább olvasom »

A TEPCO HELYREÁLLÍTÁSI TERVE, 2011. ÁPRILIS 17-ÉN, MAGYAR IDŐ SZERINT 11 ÓRAKOR

2011.04.17

A japán erőmű-üzemeltető TEPCO a Fukusima Daiichi atomerőmű balesete következményeinek felszámolás érdekében átfogó tervet (úgynevezett „Roadmap” – útiterv) készített. A terv két lépéssel számol. Az első lépés eredményeként – ez mintegy három hónapot vesz igénybe – a radioaktív kibocsátást jelentősen csökkentik, a második lépésben – három-hat hónap alatt – a radioaktív kibocsátást ellenőrzés alá vonják és mértékét alacsonyan tartják. Az első lépés megvalósításában kritikusnak tekintik a további hidrogénrobbanások megelőzését és a nagyaktivitású szennyezett víz kibocsátásának megakadályozását. A fenti célok elérése érdekében három csoportba sorolt öt azonnali teendőt fogalmaztak meg, amely teendőknek mindkét lépésben konkrét részeit definiálták:

 1. Hűtés
  • A reaktorok hűtése
  • A pihentető-medencék hűtése
 2. Enyhítés
  • A radioaktív anyagok elzárása, tárolása és feldolgozása
  • A radioaktív közeg légköri és talajból származó kibocsátásnak csökkentése
 3. Monitorozás és sugármentesítés
  • A dózisértékek mérése, csökkentése és ismertetése a kimenekítési területeken
A TEPCO tervének végrehajtását a japán gazdasági, kereskedelmi és ipari miniszter április 17-én elrendelte.

Tovább olvasom »

JAPÁN HELYZET 2011. ÁPRILIS 17-ÉN, MAGYAR IDŐ SZERINT 9 ÓRAKOR

2011.04.17

Az elmúlt napban a fukusimai blokkok állapotában érdemleges változás nem történt. A 2. blokki turbinacsarnok csatornáiban a vízmagasság ismét növekedett. További acéllemezeket helyeztek el a 2. blokki vízkivételi mű zárására és zeolittal töltött zsákokat engedtek az óceán vízébe a radioaktív anyagok megkötése érdekében. Egy esetleges újabb szökőár hatásának megelőzésére az 1. – 3. blokkok reaktortartályaiba vizet fecskendező szivattyúkat magasabban fekvő helyre költöztették. Az erőmű telephelyén távirányítású eszközökkel folytatódik a hulladék összegyűjtése. Japán minden prefektúrájában folytatták a gamma-dózisméréseket, az eredmények nem változtak, a természetes háttérsugárzás fölött kicsivel mértek Ibarakiban és annak mintegy húszszorosát Fukusimában. Az összesített eredményeket az ábra mutatja (a háttérsugárzás 50 -100 nanoSv/óra nagyságrendű). A nyerstej fogyasztására vonatkozó korlátozást Fukusima tartomány 24 területén feloldották.

Tovább olvasom »

Japán helyzet 2011. április 16-án, magyar idő szerint 9 órakor

2011.04.16

JAPÁN HELYZET 2011. ÁPRILIS 16-ÁN, MAGYAR IDŐ SZERINT 9 ÓRAKOR A fukisima daiichi blokkok állapotára vonatkozó új információk alapvetően hőmérséklet-értékek. Az 1. blokki reaktortartály hőmérséklete a tápvízvezeték csatlakozásánál 195 C, az alsó keverőtérnél 119 C. A 2. blokk tartályhőmérséklete 147 C, a 3. blokké 91 C, itt az alsó keverőtérnél a hőmérséklet 121 C. Mindhárom blokknál észlelhető fehér füst, a 2. blokk nyomása enyhén tovább emelkedik. A japán Miniszterelnöki Hivatal balesetelhárítási központja tájékoztatást adott az április 13-án és 15-én a reaktorblokkoknál végzett termográfiás hőmérsékletmérésekről. Ezek szerint az 1. blokki konténment hőmérséklete 33 C, a pihentető-medencéé 36 C. A 2. blokkon a reaktorépület tetejét mérték, ennek hőmérséklete 31 C. A 3. blokkon a reaktortartály 68 C-os, a pihentető-medence 59 C. A 4. blokki pihentető-medence vízéből a betonszóróra szerelt eszközzel mintát vettek és hőmérsékletet mértek. A I-131 aktivitása 220 Bq/cm3, a Cs-134-é 88 Bq/cm3, a Cs-137-é 93 Bq/cm3 volt. A blokkok mögötti közös fűtőelem-tároló melletti terület további részeit terítették be a kiülepedett radioaktív szennyeződés újabb szétszóródását gátló anyaggal. Az erőműnél mért radioaktivitás tovább csökken, a mért dózisteljesítmény-értékek időbeni változását az ábra mutatja: Az egyes prefektúrákban mért dózisok két kivétellel megfelelnek a természetes háttérértékeknek (50-100 nSv/óra), Ibarakiban 139 nSv/órát mértek, Fukushima prefektúrában 2000 nSv/órát, mindkét érték csökkenő. Zöldségfogyasztási korlátozás van érvényben néhány termékre négy prefektúrában, nyerstej fogyasztására Fukushimában. Március 13 és április 11 között 145 335 személy sugárterhelését mérték meg, egyiküknél sem találtak az egészséget veszélyeztető mértékű terhelést. A TEPCO és a NISA együttes jelentést készítettek a korábban a tengerbe jutott nagyaktivitású folyadék, illetve az oda ürített kisaktivitású folyadék mért hatásairól. A részletes elemzés következtetése az, hogy mára ezeknek a szennyeződéseknek a hatása nem észlelhető, hosszabb távú káros hatásra nem kell számítani. A március 11-e után Japánból indult tengeri szállítmányok ez idő szerint érkeznek meg Európába. Az Európai Bizottság a szennyezettség ellenőrzésekor közös határérték és eljárásmód alkalmazását javasolja. A javasolt határérték: a hajó, vagy a konténer felületétől 1 m távolságban 0,2 mikroSV/h dózisteljesítmény. Ezen érték alatt a szállítmány tisztának minősítendő.

Tovább olvasom »

JAPÁN HELYZET 2011. ÁPRILIS 15-ÉN, MAGYAR IDŐ SZERINT 9 ÓRAKOR

2011.04.15

Az erőműből a tengerbe jutó szennyeződés csökkentése érdekében az utóbbi napokban a 2. blokki vízkivételi mű nyílását acéllemezzel lezárták és minden blokk vízkivételi művét iszapgátakkal lekerítették. Hasonlóképpen iszapgátat emeltek a befolyó-csatorna bejárata köré (ld. kék vonalakkal a képen). Érdekesség, hogy a japán nukleáris biztonsági hatóság elemzést kért az üzemeltetőtől (TEPCO) azt feltárandó, hogy a Daini erőművet miért érintette kevésbé a szökőár, mint a tőle 11 km-re fekvő Diichit. A Daiichi erőműben folytatódott a távirányítású eszközökkel történő hulladék-összegyűjtés és távirányítású helikopterrel megkezdték a blokkok videós állapotfelmérését. Megkezdték egy az 1.-3. blokkok reaktortartályának hűtővizét szolgáltató tartalék útvonal kiépítését. A blokkok állapotában újdonság, hogy az 1. blokkon megszűnt a fehér füst (feltehetőleg gőz) képződése, a 2. és 3. blokkon és a 4. blokk pihentető-medencéjében a füstképződés még folytatódik. Folytatódnak a környezetellenőrző és élelmiszervizsgálati mérések. Négy új mérőpontot létesítettek az erőmű közelében a tengerben (ld. sárga pontok a képen). A mérések a radioaktivitás lassú csökkenését mutatják. Az élelmiszerellenőrzések az előző időszakihoz hasonló eredményekre vezettek.

Tovább olvasom »

Kutatás-fejlesztési szeminárium az OAH-ban

2011.04.15

2011. április 12-én tartott szemináriumon került sor az Országos Atomenergia Hivatal Általános Nukleáris Igazgatósága által támogatott Műszaki Megalapozó Tevékenység keretében 2010 során elvégzett kutatás-fejlesztési tevékenység bemutatására. A rendezvényen a Budapesti Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem és az MTA Izotópkutató Intézet munkatársai számoltak be az OAH-val kötött kutatási szerződések keretében végzett munkájuk eredményéről. A mintegy harminc résztvevővel zajló szemináriumon sokféle témát mutattak be az előadók. A teljesség igénye nélkül emelünk ki néhány érdekes előadást: „Hordozható röntgen-spektrométer és röntgenanalitikai eljárás kifejlesztése szilárd anyagok összetételének meghatározására”, a „Magyarországon szóba jöhető új atomerőmű típusok proliferáció-állósági elemzése", „Urán kimutatása aktív, pulzáló hidegneutronos gerjesztéssel, a késő neutronok mérésével”, valamint a „Magyarországon található uránércek nyomelem-összetételének meghatározása eredet meghatározáshoz”. A beszámolókat követő vita alkalmat adott a téma és az eredmények jobb megismerésére. A szemináriumon elhangzott előadások:

Tovább olvasom »

Japán helyzet 2011. április 14-én, magyar idő szerint 9 órakor

2011.04.14

Az elmúlt napokban elvégzett sugárzásmérések eredményei az alábbiak szerint foglalhatók össze: Április 12-i mérési eredmények szerint jód-131 és cézium-137 felületi szennyezettség továbbra is tapasztalható. A jelentett értékek jód-131 izotóp esetén 1,6-460 Bq/m2, cézium-137 esetén 31-700 Bq/m2 között voltak. A legmagasabb felületi szennyezettséget Ibaraki prefektúrában mérték. A gamma dózisteljesítményt naponta mérik mind a 47 prefektúrában, az értékek általában csökkenő tendenciát mutatnak. Fukushimából április 12-én 2,1 mikroSv/h, Ibaraki prefektúrából 0,14 mikroSv/h gamma-dózisteljesítményt jelentettek. Az eredmények a többi prefektúrában 0,1 mikroSv/h alatt voltak, ami érdemben a természetes háttérsugárzásnak felel meg. Csak néhány prefektúrában volt kimutatható az ivóvízben, rendkívül alacsony szinten a jód-131 és a cézium-137 izotóp. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség április 12-én 7 különböző helyen mért Fukushima prefektúra területén, 32-62 km távolságra észak- és északnyugati irányban a Fukushima Dai-Ichi atomerőműtől. A gamma dózisteljesítmény értékei 0,6-1,6 mikroSv/h között mozogtak, a béta-gamma szennyezettség értékei pedig 0,6-1,7 megaBq/m2 értékeket mutattak. Élelmiszerekkel kapcsolatos vizsgálati eredményekről számolt be a japán Egészségügyi, Munkaügyi és Jóléti Minisztérium. Összesen 55 mintát vettek április 8-án és április 10-12. között. A vizsgálatok a nyolc prefektúrában (Chiba, Fukusima, Gunma, Ibaraki, Kanagawa, Niigata, Saitama és Yamagata) 53 különböző zöldségből és gyümölcsből (eper), tenger gyümölcseiből és friss tejből vett minta esetében nem tudták kimutatni a jód-131, a cézium-134 és a cézium-137 izotópot, illetve olyan kis mennyiségben voltak jelen, ami nem érte el a japán hatóságok által meghatározott szabályozási határértéket. Az Ibaraki prefektúrában április 11-én a tenger gyümölcseiből vett mintában a jód-131 koncentráció meghaladta a rendelet által meghatározott határértéket, egy spenót mintában pedig a cézium izotópok lépték túl a hatóságok által engedélyezett küszöböt. Április 13-án a japán miniszterelnök kérte, hogy Fukushima prefektúrában tartózkodjanak a shiitake gomba fogyasztásától és utasítást adott ki a gomba forgalmazásának korlátozására néhány városban. A TEPCO által vett tengervíz mintákban a március végén tapasztalt magas értékek után április 3-ig a szennyezettség általános csökkenő tendenciája volt megfigyelhető, majd az április 4-én történt tervezett kibocsátást követő átmeneti növekedés után ismét csökkent a koncentráció. A jelentések szerint az a három munkás, akik korábban magas dózist kaptak, amikor a 3-as blokk turbinaépületében dolgoztak, továbbra is orvosi megfigyelés alatt állnak. Egészségkárosító hatást eddig nem figyeltek meg náluk. A néhány Sievert dózist elszenvedő két munkás esetén, akik a szennyezett vízben állva dolgoztak, az orvosi vizsgálatok sem égési sérülést, sem bőrpírt nem mutattak ki.

Tovább olvasom »

Japán helyzet 2011. április 13-án, magyar idő szerint 15 órakor

2011.04.13

Magyar idő szerint 2011. április 11-én 22:38-kor tűz ütött ki az egyik elektromos elosztóban a Fukushima Daiichi atomerőműben. A tüzet a helyi tűzoltóság korai fázisban elfojtotta, így a tűz füstképződéssel nem járt. A reaktor épületen kívül bekövetkezett tűz hűtés-kimaradást, vagy radioaktívanyag-kibocsátást nem okozott. Megkezdték a Fukushima Daiichi Atomerőmű 2. blokkján a turbinacsarnokban összegyűlt radioaktív víz beszivattyúzását a turbinák fáradt gőzét vízzé alakító kondenzátorba. A beavatkozás hatására 4 cm-rel csökkent a víz szintje a turbinacsarnokban. A TEPCO szakemberei szerint legalább 40 órába telik, míg az összes nagyaktivitású vizet eltávolítják a padozatról. A környezeti katasztrófa időpontjában karbantartáson levő 4. blokk pihentető medencéjébe további 200 m3 vizet sikerült szerdán bejuttatni. Mintát is vettek a medence vizéből. E szerint a vízminta dózisteljesítménye 84 mSv/h, hőmérséklete 90 oC volt. Mindkét érték magasabb a normál üzemi értéknél. A mintát tovább vizsgálják azért, hogy kimutassák a vízben található radioaktív izotópok mennyiségét és minőségét. Ennek alapján megbecsülhető a fűtőelemek degradációja. Az 1. blokk reaktort védő épületébe (konténment) nitrogéngázt juttattak azért, hogy csökkentsék a hidrogénrobbanás kockázatát. A nyomás a konténmentben emelkedett a bejuttatott nitrogéngáz hatására. A 2. és 3. blokkon a konténment és a reaktor hűtőkör nyomása atmoszférikus. A Japán kormány bejelentette, hogy az atomerőmű 20 km-es körzetén kívüli területre bevezetik a „kimenekítésre előkészített zóna” és a „kimenekítésre tervezett zóna” fogalmakat a helyi lakosság védelmében. A „kimenekítésre tervezett zóna” az a terület, amelyen belül az elkövetkező évben 20 mSv felett lehet a dózisteljesítmény. A japán kormány – konzultálva a helyi önkormányzattal – a jövő hónapra tervezi az evakuálás megkezdését a meghatározott településeken. A „kimenekítésre előkészített zóna” az atomerőmű körül a 20-tól 30 km-ig húzódó gyűrűben helyezkedik el, ahol elrendelték az elzárkózást, és kívül esik a „kimenekítésre tervezett zónán”. A „kimenekítésre előkészített zónában” a helyi lakosságot felkészítik a kimenekítésre egy esetlegesen bekövetkező veszélyhelyzet esetén, és az önkéntes elköltözés ajánlott ezen a zónán belül. Továbbá gyerekek, várandós anyák és ellátásra szorulók nem léphetnek be erre a területre, ezért az óvodákat és az iskolákat be is zárják.

Tovább olvasom »

Japán helyzet 2011. április 12, magyar idő szerint 09:30

2011.04.12

A japán Nukleáris és Ipari Biztonsági Ügynökség (NISA) felülvizsgálta a fukushimai atomerőmű-baleset Nemzetközi Nukleáris Eseményskála (INES) szerinti besorolását. Az új besorolás szerint az esemény 7-es szintű, azaz nagyon súlyos baleset.

Tovább olvasom »

Japán helyzet 2011. április 11, magyar idő szerint 15 óra

2011.04.11

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség megerősítette, hogy április 11-én, magyar idő szerint 10:16-kor újabb földrengés történt Japánban. A földrengés epicentruma 60 km-re volt a fukushimai atomerőműtől, magnitúdója 6,6 volt. A Fukushima Daiichi atomerőmű rövid időre elveszítette a külső villamosenergia-betáplálást, amit időközben helyreállítottak. A sérült 1, 2. és 3. blokkon körülbelül 50 perc hosszan szünetelt a reaktorok hűtése. A többi érintett atomerőműben nem tapasztaltak problémát, a földrengést követően sehol sem nőtt a sugárzás. A földrengést megelőzően folytak a munkálatok a nagyaktivitású víz összegyűjtése érdekében. A japán szakemberek szerint a tárolásra legalkalmasabb tároló – a normál üzemben a turbinák fáradt gőzét kondenzáló tartályok – a kondenzátorok lehetnek. Ezért ezek ürítése után ezekbe a tartályokba kezdték meg a nagyaktivitású víz beszivattyúzását.

Tovább olvasom »

Japán helyzet 2011. április 10., magyar idő szerint 14 óra

2011.04.10

Hivatalos japán források alapján készített NAÜ jelentés szerint a Fukushima-Daiichi atomerőmű reaktorainak és pihentető-medencéinek állapotában változás nem tapasztalható, a mért nyomás és hőmérséklet értékek stabilak, a nukleáris fűtőelemek maradvány-hőjének elvonása folyamatos. Folytatódott a létesítményben összegyűlt közel 60 ezer tonna erősen szennyezett víz áttárolása a létesítménybe szállított ideiglenes tartályokba, illetve a kondenzátorokba, majd onnan a kondenzátum-tároló tartályokba. Az elárasztás megszüntetése, azaz a szennyezett víz összegyűjtése után a helyreállítási tevékenység biztonságosan folytatható. Folytatódott az óceán védelmét szolgáló munka is, amelynek célja a létesítmény hűtővíz-csatornájának elszigetelése az óceántól.

Tovább olvasom »

Aktivitás-koncentráció mérési eredmények Magyarországon (Frissítve: 2011. április 8. 17:00)

2011.04.08

A legújabb aktivitás-koncentráció mérési adatokkal kiegészített táblázat megtekinthető: Aktivitás-koncentráció mérési eredmények Magyarországon (Frissítve: 2011. április 8. 17:00) (A korábbi hírek elérhetőek: Hirek --> A hónap hírei menüpontban)

Tovább olvasom »