ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Hírek

Köszöntő

2006.03.30

Tisztelt Látogatónk! Örömmel köszöntöm munkatársaim nevében is az Országos Atomenergia Hivatal honlapján. Az atomenergia biztonságos alkalmazása területén fontos nemzetközi elvárás, hogy a hatóság tevékenységét a nyitottság és az átláthatóság jellemezze. Az atomenergia alkalmazásának biztonsága érdekében létrejött átfogó nemzetközi egyezmények szigorú értesítési, tájékoztatási kötelezettségeket írnak elő. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény előírásai ezért is hangsúlyozottan foglalkoznak a tájékoztatással kapcsolatos feladatokkal, amelyek ellátását és összehangolását az OAH feladatává teszik. A szakterület sajátos tájékoztatási feladatain túl a hazai törvények és rendeletek kiterjedten szabályozzák a közérdekű feladatokat ellátó szervek kötelezettségeit a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása és a kezelésükben lévő közérdekű adatok hozzáférhetőségének biztosítása területén. Mindezen elvárások és kötelezettségek teljesítése érdekében az Országos Atomenergia Hivatal széleskörű tájékoztatási tevékenységét folytat az atomenergia alkalmazásának biztonsága területén a hatáskörébe tartozó kérdésekben. Az OAH-nak alapvető érdeke, hogy tevékenységét minél szélesebb körűen megismerjék és elismerjék, ezért arra törekszik, hogy nyílt, őszinte, szakszerű, közérthető és időben történő tájékoztatást adjon politikájáról, céljairól, feladatairól, azok végrehajtásáról, döntéseiről, továbbá minden tevékenységi körébe és illetékességébe tartozó közérdeklődésre számot tartó eseményről. Az OAH tájékoztatási tevékenységével is igazolni kívánja, hogy szakmailag felkészült illetékes hatóságként, a szükséges feltételekkel és eszközökkel rendelkezve hatékonyan látja el feladatait és mindenben rászolgál a lakosság, a hazai és nemzetközi szakmai közvélemény bizalmára. Ebben a munkában fontos szerepet szánunk a honlapunknak is, és reméljük, hogy az érdeklődők ezen keresztül is minél több ismeretet és információt szerezhetnek az OAH tevékenységéről. Számítunk látogatóink véleményére, köszönettel vesszük észrevételeiket, ötleteiket, s ezek figyelembevételével szeretnénk az OAH honlapját minél érdekesebbé, tartalmasabbá, s ezáltal hasznosabbá tenni az Önök számára. Dr. Rónaky József főigazgató

Tovább olvasom »

Fórum az üzemidő-hosszabbításról

2006.03.29

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetikai Szakkolégiuma március 28-án este 18.30 órai kezdettel fórumot tartott a „Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása” címmel. A fórumon a Paksi Atomerőmű Rt.-t Hamvas István vezérigazgató-helyettes, az MVM Rt.-t dr. Gerse Károly vezérigazgató-helyettes és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kht.-t pedig dr. Hegyháti József igazgató képviselte.

Tovább olvasom »

Az OAH minőségirányítási rendszerének felülvizsgálata

2006.03.28

Az OAH tanúsítási rendszerét a hároméves működést követő megújító audit keretében egy független, nemzetközileg elismert tanúsító szervezet, a National Quality Assurance Limited (NQA) 2006 elején felülvizsgálta és megállapította, hogy az OAH minőségirányítási rendszere „Az atomenergia békés célú és biztonságos alkalmazásának felügyelete” terén megfelel az MSZ EN ISO 9001:2001 szabványnak. A tanusítványt március 24-én ünnepélyes keretek között adták át.

Tovább olvasom »

„Csernobil – 20 év után”

2006.03.28

Az OAH és a TIT Stúdió Egyesület országos ismeretterjesztő konferenciát rendez április 12-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében „Csernobil – 20 év után” címmel. A konferencián neves előadók bemutatják az esemény lefolyását, a radiológiai és egészségügyi hatásokat a világban és Magyarországon, beszámolnak az atomerőművek biztonságáról és a nemzetközi nukleáris biztonsági rendszerről. Az elmúlt évben Csernobilban járt magyar tudományos expedícióról is beszámol az expedíció vezetője. Az esemény részletes programja és a jelentkezési lap a TIT honlapján elérhető (www.tit.hu)

Tovább olvasom »

15 éves az OAH

2006.03.20

Az OAH – megalapításának 15 évfordulója alkalmából – 2005. február 8-án ünnepi ülést tartott. Az OAH dolgozói együtt ünnepeltek az engedélyesek és a társhatóságok, valamint a műszaki háttérintézetekben dolgozók képviselőivel. Eljöttek az OAH-val rendszeres kapcsolatban álló kormányzati szervek képviselői is. Először az OAH-t felügyelő dr. Petrétei József igazságügy-miniszter köszöntötte a megjelenteket. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget képviselő KIM Byung-Koo igazgató köszöntő szavai után került sor dr. Rónaky főigazgató beszámolójára az elmúlt 15 év legfontosabb eredményeiről. Ezután a nukleáris létesítmények vezetői beszéltek az OAH és intézményük közötti sokéves kapcsolatról.

Tovább olvasom »

Álláshirdetés

2006.03.20

Az Országos Atomenergia Hivatal munkatársat keres nukleáris biztonsági felügyelői munkakörbe. Feladatok: hatósági engedélyezés, ellenőrzés, elemzés, esemény-kivizsgálás, értékelés, nukleárisbaleset-elhárítási felkészülés.

Tovább olvasom »

Az OAH főigazgatója a NATO-központban

2006.03.20

2006. február 22-én, szerdán dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója volt az ELTE Jogi Kar Külügyi Vitakörének vendége az iráni atomprogrammal kapcsolatos megbeszélésen. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Kormányzótanácsának tagjaként az OAH főigazgatója számos alkalommal vett részt az iráni atomprogrammal kapcsolatos megbeszéléseken, s így első kézből tájékoztathatta a vitakör résztvevőit az atomprogrammal kapcsolatban felmerülő kérdésekről, illetve a vonatkozó egyezményekben vállalt kötelezettségekről.

Tovább olvasom »

Egyeztetés Püspökszilágyon

2006.03.20

A radioaktív anyagok központi nyilvántartása és a helyi nyilvántartások ellenőrzése az Országos Atomenergia Hivatal feladata. A nyilvántartási adatok pontos vezetéséhez és ezáltal a radioaktív forrásokkal dolgozó cégek ellenőrzésének megalapozásához nagyon fontos, hogy az OAH szorosan együttműködjön az elhasznált radioaktív források tárolásáért, illetve eltemetéséért felelős püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) szakembereivel. A két szervezet közötti kapcsolat erősítése érdekében az OAH Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya (NURAF) szakemberei 2006. február 21-én szakmai látogatást tettek Püspökszilágyon. Miután az RHFT szakemberei beszámoltak a radioaktív hulladékok nyilvántartásának fejlődéséről, a résztvevők megvitatták a központi és a püspökszilágyi nyilvántartás összevetésének és egyeztetésének módszereit, valamint a jövőbeni szoros együttműködés és információcsere lehetőségeit. Ezzel a nyilvántartási adatok rendszeres pontosítása és így naprakészen tartása biztosítható.

Tovább olvasom »

Látogatás az MTA Izotópkutató Intézetben

2006.03.20

2006. február 9-én az OAH Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztályának dolgozói szakmai látogatást tettek a Magyar Tudományos Akadémia Izotópkutató Intézetben (IKI). A látogatás során az IKI szakemberei több előadást tartottak az intézetben folyó kutatási tevékenységekről, köztük a sérült fűtőelemek eltávolításával kapcsolatos biztosítéki témákról, a nukleáris anyagok roncsolásmentes, gammaspektrometriás vizsgálatáról, a neutronforrások és ismeretlen eredetű nukleáris minták vizsgálati lehetőségeiről, környezeti minták tömegspektrometriás analíziséről, valamint izotópmigrációs mérésekről. A látogatók megismerkedtek az IKI laboratóriumaiban folyó tevékenységgel, majd az OAH képviselői a jövőbeni együttműködés lehetőségeit vitatták meg az IKI vezetőivel. Egyetértettek abban, hogy az IKI által végzett támogató tevékenység jelentős mértékben hozzájárul a nukleáris és radioaktív anyagok nyilvántartása, ellenőrzése és engedélyezése terén jelentkező OAH feladatok ellátásához.

Tovább olvasom »

NAÜ program atomerőművek üzemidő hosszabbításáról

2006.03.20

2006. január 23-25. között tartották meg Bécsben a program Irányító Testületének negyedik ülését, amelyen Magyarország képviselőjeként Vöröss Lajos, az OAH főtanácsadója vett részt.

Tovább olvasom »

WENRA szeminárium Brüsszelben

2006.03.20

Az európai nukleáris biztonsági hatóságok vezetőit tömörítő szervezet, a WENRA nagyszabású szemináriumot szervezett 2006. február 9-én Brüsszelben az EU országok nukleáris biztonsági előírásainak harmonizálására indított projekt eredményeinek ismertetésére. A szemináriumon dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója, dr. Lux Iván, főigazgató-helyettes, Radnóti istván a PA Rt. biztonsági igazgatója és Pekárik Géza a PA Rt. műszaki igazgatója képviselte Magyarországot.

Tovább olvasom »

WENRA ülés az európai biztonsági ajánlásokról

2006.03.20

Az európai nukleáris biztonsági hatóságok vezetőit tömörítő szervezet, a WENRA december 7. és 9. között tartotta második találkozóját 2005-ben.

Tovább olvasom »