ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Független műszaki szakértőket Minősítő Bizottság alakuló ülése

2011.12.27

2011. december 15-én tartotta alakuló ülését a független műszaki szakértőket Minősítő Bizottság, amelynek tagjait az Országos Atomenergia Hivatal és a Magyar Mérnöki Kamara vezetői jelölték ki közös megegyezéssel. A 247/2011 (XI.25.) Korm. rendelet szerinti szakértő-minősítési eljárásában a Minősítő Bizottság állapítja meg, hogy a kérelmező végzettsége és szakmai tapasztalatai megfelelnek-e a szakértői tevékenység gyakorlásához. A folyamatot szabályozó Minősítési Ügyrend szerint magyar és EGT állampolgárok esetén a Magyar Mérnöki Kamarához kell benyújtani a jogosultság kérő lapokat. A folyamatról bővebb tájékoztatás található a Magyar Mérnöki Kamara honlapján: http://mmk.hu/?p=10968

Tovább olvasom »

Felhívás

2011.12.19

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelettel kapcsolatban egy napos szemináriumokat hirdet. 2011. október 04-én hatályban lépett, az Atomtörvény 67. §-ának q) és r) pontja alapján kiadott, az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet. A rendelet 32. § által előírt engedélykérelmek elkészítése elősegítésére, a nukleáris anyagok, radioaktív sugárforrások alkalmazása, tárolása illetve szállítása fizikai védelmi terve követelményeiről az alábbi szemináriumok kerülnek megrendezésre. A szemináriumok időpontja és témája: 2012. január 17. 09:00 – 12:00 – B-szintű fizikai védelmi terv – alkalmazás, tárolás 13:00 – 16:00 – B-szintű fizikai védelmi terv – szállítás 2012. január 18. 09:00 – 12:00 – C-szintű fizikai védelmi terv – alkalmazás, tárolás 13:00 – 16:00 – C-szintű fizikai védelmi terv – szállítás 2012. január 19. 09:00 – 12:00 – D-szintű fizikai védelmi terv – alkalmazás, tárolás 13:00 – 16:00 – D-szintű fizikai védelmi terv – szállítás A szemináriumok helye: OAH földszinti tárgyalóterme (1036 Budapest, Fényes Adolf u.4.) A szemináriumokon legkésőbb 2012. január 15-ig történt előzetes regisztrációt követően, egyszerre 30 fő vehet részt. A részvételi igényeket kérjük a szakal@haea.gov.hu elektronikus címre elküldeni. A regisztráció a bejelentések sorrendjében történik, melyről visszaigazolást küldünk.

Tovább olvasom »

Fórum a stressz teszt nemzetközi felülvizsgálatáról

2011.12.14

A Célzott Biztonsági Felülvizsgálatot (stressz teszt) az Európai Tanács felhívására minden európai atomerőművel rendelkező ország elvégzi. Az európai országokból 2011. december 31-ig beérkező jelentéseket - így az OAH nemzeti jelentését is - az EU Bizottság szervezésében 2012. első felében nemzetközi felülvizsgálatnak (peer review) is alávetik. A stressz tesztről részletes tájékoztatás található az EU nukleáris biztonsági hatósági vezetőinek csoportja (ENSREG) honlapján (http://www.ensreg.eu/EU-Stress-Tests). Az EU Bizottság a stressz teszttel kapcsolatos folyamatok átláthatóságát, s a lakosság tájékoztatását biztosítani kívánja, ezért 2012. január 17-én Brüsszelben nyilvános fórumot tart. A fórum célja a nemzetközi felülvizsgálati folyamat részleteinek áttekintése, s a folyamattal kapcsolatos észrevételek összegyűjtése. Az egynapos rendezvény programja kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők a stressz teszt felülvizsgálati folyamatával kapcsolatos kérdéseket megvitassák. A rendezvény mellett az EU Bizottsága lehetőséget kíván teremteni arra is, hogy az érdeklődők kérdéseket tehessenek fel, kifejthessék álláspontjukat a stressz teszt felülvizsgálati folyamatával kapcsolatban. A kérdéseket, észrevételeket január 1. és 20. között lehet beküldeni az ENSREG honlapján található címre (http://pfeust.jrc.ec.europa.eu), a kérdezők anonimitását biztosítják. A 2012. január 17-én tartandó "Public meeting on Stress test and Peer reviews" című fórumon minden érdekelt fél képviselői részt vehetnek, így a hatóságok, az üzemeltetők, a szakmai és civil szervezetek, valamint az érdeklődő lakosság. Az ülés nyilvános, de a terem korlátozott befogadóképessége miatt előzetes regisztrációhoz kötött. A magyar résztvevőknek az Országos Atomenergia Hivatalhoz kell elküldeni a kitöltött jelentkezési lapot (a hamar(kukac)haea.gov.hu címre), s az EU Bizottság személyre szóló meghívólevelet fog küldeni a jelentkezőnek. Az ülés nyelve angol, tolmácsolást nem tudnak biztosítani. Részvételi díj nincs, az utazásról és a szállásról minden résztvevőnek magának kell gondoskodnia. A beküldött, illetve a Fórumon elhangzott kérdéseket, véleményeket figyelembe veszik a felülvizsgálat során, megvitatásuk a folyamat végén tartandó második nyilvános ülésen lesz, amelyre az Európai Tanácsnak benyújtandó jelentés elkészítése után, előreláthatóan 2012. április végén, május elején kerül sor.

Tovább olvasom »

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség biztosítéki rendszerének megerősítésére nyújtott hazai támogató program feladatainak áttekintése az OAH-ban

2011.12.13

2011. november 23-án kétoldalú megbeszélésre került sor az OAH-ban a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség biztosítéki rendszerének megerősítésére nyújtott hazai támogató program feladatainak áttekintésére. A NAÜ képviselői köszönetüket fejezték ki hazánk 20 éves tevékenységéért ezen a területen. Dr. Vincze Árpád a támogató program hazai koordinátora hangsúlyozta a hazai szerepvállalást a biztosítéki rendszert támogató új technológiák és módszerek kifejlesztésében. tovább

Tovább olvasom »

„ATOMENERGIÁRÓL – MINDENKINEK” CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KONFERENCIA SZEGEDEN

2011.12.09

Az Országos Atomenergia Hivatal a TIT Stúdió Egyesülettel és a Szegedi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézetével közösen 2011. december 8-án ismeretterjesztő konferenciát rendezett „Atomenergiáról – mindenkinek” címmel Szegeden a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjában. Az immár kilencedik alkalommal rendezett regionális konferencián ismeretterjesztésben jártas neves előadók mindazokat a területeket áttekintették, amelyek gyakran előfordulnak a médiában és érdekelhetik a lakosságot. A konferencián elhangzott előadások: tovább

Tovább olvasom »

Megérkezett az üzemidő hosszabbítási engedélykérelem

2011.12.06

A Paksi Atomerőmű Zrt. 2011. december 5-én benyújtotta az 1. blokk tervezett üzemidőn túli üzemeltetésére vonatkozó engedélykérelmet. Az üzemidő meghosszabbítására irányuló nukleáris biztonsági hatósági eljárást a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011 (VII.11.) Korm. rendelet szabályozza. A tervezett üzemidő lejárta előtt egy évvel (az 1. blokk esetén 2011-ben) kell benyújtania az engedélyesnek a tervezett üzemidőn túli üzemeltetés engedélyezésére vonatkozó kérelmét, amelynek tartalmaznia kell az üzemidő meghosszabbításának előkészítését szolgáló sokrétű műszaki tevékenység addigi eredményeit. Ez a tevékenység kiterjed az öregítő hatások és a kezelést igénylő öregedési folyamatok meghatározására, az érintett rendszerek és rendszerelemek állapotának felmérésére, a már működő öregedéskezelési programok értékelésére, és szükség szerinti módosítására, illetve új programok kidolgozására. A Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbításának a kérelemben részletezett szakértői vizsgálatok szerint műszaki vagy biztonsági akadálya nincs. Az engedélykérelem beérkezését követően az OAH megkezdte annak értékelését. A Paksi Atomerőmű 2008 végén nyújtotta be a nukleáris biztonsági hatósághoz a blokkok tervezett üzemidején túli üzemeltetés feltételeinek megteremtésére és az üzemeltethetőség igazolására kidolgozott programját, amelyet az OAH értékelt és bizonyos feltételek előírása mellett elrendelte annak végrehajtását. A program egyes feladatai végrehajtásának ellenőrzésére az OAH ellenőrzési tervet állított össze, amelynek keretében folyamatosan vizsgálta a lényeges feladatok teljesítését. A tervezett 30 éves üzemidő meghosszabbítása érdekében a Paksi Atomerőműnek blokkonként kell benyújtania a program sikeres végrehajtása eredményeként született, dokumentumokkal alátámasztott engedélykérelmet.

Tovább olvasom »

Bolgár NAÜ ösztöndíjasok az OAH-ban

2011.12.05

Az Országos Atomenergia Hivatal 2011 novemberében 2 hétre fogadta Yuriy Grigorov és Orlin Velichkov urakat, a Bolgár Atomenergia Hivatal NAÜ ösztöndíjjal Magyarországra érkezett munkatársait. Bolgár vendégeink valószínűségi biztonsági elemzés, kockázat szempontú döntéshozatal, hatósági engedélyezés és ellenőrzés témában több előadást hallhattak a Nukleáris Biztonsági Igazgatóság munkatársaitól. Vendégeink részére számos szakmai látogatást szerveztünk, többek között a Paksi Atomerőmű Zrt. és a NUBIKI Kft. PSA-val foglalkozó csoportjaihoz is. Ezúton fejezzük ki köszönetünket a szívélyes fogadtatásért és a magas színvonalú szakmai bemutatókért, amelyben vendégeinket részesítették.

Tovább olvasom »

MMK - OAH találkozó

2011.12.05

Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója és a Magyar Mérnöki Kamara elnöke 2011. november 23-án találkozó keretében egyeztették a független műszaki szakértők minősítésével foglalkozó Minősítő Bizottságba behívandó jelöltek körét, a szakértő-minősítési tevékenység beindításához szükséges további lépéseket és áttekintették a két szervezet közötti együttműködés lehetséges területeit. A területet szabályozó kormányrendelet (247/2011 (XI.25) december 10-én lép hatályba, ezt követően megkezdődhet a független műszaki szakértők minősítési eljárása a Magyar Mérnöki Kamaránál.

Tovább olvasom »

A nukleáris biztonság hatósági felügyelete és az OAH tevékenysége a 2011. évi I-131 kibocsátással összefüggésben

2011.11.29

Az atomenergia biztonságos alkalmazásával kapcsolatos elsődleges nemzetközi követelmény, hogy minden ezzel összefüggő lépés kizárólag a jogszabályokban meghatározott módon és hatósági felügyelet mellett történjen. Magyarországon az atomenergia felhasználását törvény szabályozza (1996. évi CXVI. törvény), melynek értelmében az alapvető hatósági feladatokat megosztották az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) főigazgatója és az egészségügyi miniszter között. A feladatmegosztás értelmében a nukleáris biztonság felügyeletét az OAH négy létesítmény vonatkozásában látja el. Ezek a Paksi Atomerőmű (Paks), a Budapesti Kutató Reaktor (Budapest, XII.), az Oktató Reaktor (Budapest, XI.), a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (Paks). A nukleáris biztonság hatósági felügyelete alapvetően az engedélyezést, az ellenőrzést, az értékelést és szükség esetén az érvényesítést foglalja magában, amelyek szabályait a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlásaival összhangban törvény és kormányrendeletek tartalmazzák, és végrehajtásukat útmutatók, eljárásrendek rendszere könnyíti meg. Az engedélyezés a létesítmények teljes életciklusát lefedi a telephely kiválasztásától a leszerelésükig beleértve az idő közben szükségessé váló átalakítások engedélyezését is. A négy létesítményben évente két-háromszáz hatósági ellenőrzést hajt végre az OAH, amelyeket az előző évi tapasztalatok figyelembevételével az éves ellenőrzési tervében készít elő. A létesítmények rendszeres jelentésekben számolnak be a hatóságnak a működésük fontosabb részleteiről és eseti jelentésekben a rendellenességekről, amelyeket minden esetben eseménykivizsgálás követ az OAH huszonnégy órás készenléti ügyeletének közreműködésével. Az OAH évente értékeli a hazai nukleáris létesítmények biztonsági teljesítményét a jelentések, eseménykivizsgálások, ellenőrzések és az engedélyezés tapasztalataira támaszkodva és egyezteti az engedélyesekkel a szükséges javító intézkedések körét. Az értékelés eredménye megtekinthető a OAH honlapján, illetve beépül az OAH tevékenységéről, az Országgyűlés számára készülő éves beszámolókba. Az Izotópkutató Kft. radioaktív jód-131 kibocsátásával kapcsolatban az OAH nem rendelkezik hatósági jogkörrel. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Krízis Központjával (IAEA Incident & Emergency Centre), mint kapcsolattartó (Contact Point) az információcserében volt/van feladata. Az IAEA IEC megkeresésére az OAH tájékoztatást adott a hazai nukleáris létesítmények állapotáról, majd az Izotópkutató Kft. tevékenységére irányuló kérdést követően az illetékes hatóságtól megkérte a Kft. tevékenységére és kibocsátására vonatkozó adatokat, valamint az Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézettől a I-131 környezeti levegőben mért értékeit és haladéktalanul továbbította a bécsi szervezetnek.

Tovább olvasom »

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sajtóközleménye

2011.11.18

Azonosították a I-131 izotóp kibocsátás forrását 2011. november 17. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség az Országos Atomenergia Hivataltól (OAH) kapott tájékoztatás alapján valószínűsíti, hogy az Európában detektált I-131-es izotóp legvalószínűbb forrása a budapesti Izotóp Intézet Kft.-ből a légtérbe történt kibocsátás. Az Izotóp Intézet Kft. radioizotópokat állít elő egészségügyi, kutatási és ipari célokra. Az OAH tájékoztatása szerint a kibocsátás 2011. szeptember 8. és 16. között történt. A kibocsátás okát vizsgálják. Ahogy arról korábban is szó volt, az Európában detektált I-131-es izotópszint nagyon alacsony. A lakosság egészségét nem fenyegeti veszély. Ha a lakosság bármely tagja egy egész éven át belélegzi azt a jódmennyiséget, amit az európai országokban mértek, akkor mintegy 0,01 mikrosievert/év dózist kapna. Ennek értelmezéséhez érdemes megemlíteni, hogy az átlagos éves háttérsugárzás 2400 mikrosievert/év. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget a I-131 nyomokban kimutatható jelenlétéről 2011. november 11-én a Cseh Köztársaság hatóságai értesítették. A jelzés óta a NAÜ a régióban számos tagállammal kapcsolatba lépett, hogy meghatározzák a kibocsátás okát és eredetét. A NAÜ együttműködött a Meteorológia Világszervezettel (WMO), hogy a forrás-meghatározás részeként végezzenek terjedési modellezést. www.iaea.org/newscenter/pressreleases/2011/prn201127.html

Tovább olvasom »

Jód kibocsátás közlemény

2011.11.17

A Magyarország légterében mért jód-131 izotóp kibocsátásával kapcsolatban ma reggel az Izotóp Intézet Kft. az alábbi közleményt adta ki: Sajtóközlemény a Magyarország légterében mért jód-131 izotóp kibocsátásának lehetséges forrásáról Lakatos Mihály / Dr. Környei József Budapest, 2011. 11. 16. IZOTÓP INTÉZET KFT. H-1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. H-1535 Budapest, Pf. 851 T. +36 1 3910802 F. +36 1 3922575 www.izotop.hu izotop(kukac)izotop.hu Az elmúlt napokban mind a hazai mind pedig a nemzetközi sajtó foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy Közép-Európa légterében több helyen mérték a jód-131 izotópot enyhén megnövekedett aktivitáskoncentrációban. Ezt az izotópot orvosi célra, elsősorban a pajzsmirigy vizsgálatára és gyógyítására alkalmazzák, melyet az Európai Unióban csak néhány helyen, Lengyelországban, Hollandiában, Belgiumban, Franciaországban és Magyarországon gyártanak. A tellúr nevű elemet kutatóreaktorban besugározva jön létre a 8 napos felezési idejű jód-131 izotóp, amelyet speciális leválasztás és feldolgozás során lehet alkalmassá tenni orvosi felhasználásra. Hazánkban a Csillebércen működő Izotóp Intézet Kft. rendelkezik engedéllyel és tapasztalatokkal a jód-131 gyártásában. Az Izotóp Intézet Kft. laboratóriumában 2011. első felében észleltük, hogy a gyártási eljárás során a kéményen keresztül kibocsátott, „elszökő” jód-131 mennyisége megnövekedett. A kibocsátások jóval a határértékek alatt maradtak, de a június-augusztus időszakban a I-131 izotópelőállítást abbahagytuk, és a kibocsátás szokásos értékre történő visszacsökkentése érdekében a jódot feldolgozó fülke szűrőrendszerében átalakításokat hajtottunk végre 2011. nyarán. Laboratóriumunkban 2011. szeptemberétől újra megkezdődött a jód-131 gyártása, melynek során azt tapasztaltuk, hogy a kibocsátások nem álltak vissza a korábban szokásos szintre. Jelenlegi vizsgálataink szerint az új szűrőrendszer korábbinál magasabb szűrőellenállását további műszaki intézkedésekkel korrigálni kell. Az ehhez kapcsolódó átalakítások folyamatban vannak. Ezek befejezéséig további jód-131 gyártására nem fog sor kerülni. A 2011. január-májusi gyártási tevékenységből az összkibocsátás kb. 300 GBq (giga-bekerel) volt, míg a 2011. szeptember – november időszakban az összkibocsátás 324 GBq értékűre tehető. Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal által megadott dózismegszorításból származtatott éves kibocsátási korlát az Izotóp Intézet Kft. esetén 1600 GBq, tehát eddig az éves korlát kb. 39 %-át bocsátottuk ki. Az elmúlt hetekben Budapest légterében mért jód-131 egy hányada nagy valószínűséggel az Izotóp Intézet Kft. általi kibocsátásból származott. Hangsúlyozzuk, hogy a kibocsátások az éves korlátok alatt maradtak, és a környezetellenőrző állomások által mért aktivitáskoncentrációkból származó lakossági dózisok elhanyagolhatóak, így azoknak egészségügyi, sugáregészségügyi következményük nincsen. Lakatos Mihály ügyvezető igazgató

Tovább olvasom »

MEGHÍVÓ AZ „ATOMENERGIÁRÓL – MINDENKINEK” CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KONFERENCIÁRA SZEGEDRE

2011.11.14

Az Országos Atomenergia Hivatal a TIT Stúdió Egyesülettel és a Szegedi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézetével közösen 2011. december 8-án ismeretterjesztő konferenciát rendez „Atomenergiáról – mindenkinek” címmel Szegeden a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjában (Szeged, Ady tér 10.). Az immár kilencedik alkalommal rendezett regionális konferencián ismeretterjesztésben jártas neves előadók mindazokat a területeket áttekintik, amelyek gyakran előfordulnak a médiában és érdekelhetik a lakosságot. Az előcsarnokban a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők. A Magyar Nukleáris Társaság „Fiatalok a Nukleáris Energetikáért” szakcsoportja a konferencia előtt és a szünetben műszeres bemutatót tart, ahol a résztvevők beszélgethetnek a szakemberekkel az atomenergia alkalmazásáról és totó kitöltésével ellenőrizhetik ismereteiket. Az előadások a konferencia után az Országos Atomenergia Hivatal honlapján elérhetők lesznek. tovább

Tovább olvasom »